INTERESNA DEJAVNOST NA PŠ SAVA  šolsko leto 2019/2020

1. Otroški pevski zbor Neja Debeljak 1. – 5. r. torek, 6. in 7. uro,  skozi vse šolsko leto
2. Kolesarski izpit Aleksander Šparemblek 5. r. po dogovoru
3. Prireditve na Savi Mojca Hauptman Jovanovič, Lojzka Žičkar 1. – 5. r. po dogovoru
4. Igre brez meja Lojzka Žičkar 1. – 5. r. po dogovoru
5. Nogomet za dekleta Ivan Grošelj

1. – 5. r.        6. – 9. r.

 

po dogovoru
6. Plavalni tečaj Mojca Hauptman Jovanovič 1. r. v mesecu aprilu
7. Ročne spretnosti Nina Petek 1. – 5. r. po dogovoru