Šolski projekt MEDVRSTNIŠKA POMOČ

Medvrstniška pomoč je oblika druženja in nesebične pomoči učencev vrstnikom. Namenjeno je učencem kot dodatna pomoč pri razumevanju in usvajanju učne snovi posameznih predmetov, branju, pri reševanju nalog v delovnem zvezku ali na učnih listih ter pomoč pri opravljanju domačih nalog.

Splošni cilji projekta Medvrstniška pomoč:

 • razvijanje zaupanja učencev v lastne sposobnosti, odgovornost ter pozitiven odnos do dela in izobraževanja;
 • oblikovanje in nadgradnja kulture govora in medsebojnega spoštovanja;
 • razvijanje vrednot, ki dajo učencem pozitivno usmeritev;
 • nadgradnja, dopolnjevanje in poglabljanje znanja;
 • učencem olajšati vključevanje v učno okolje;
 • učence usmerjati skozi učni proces in svetovati ob učnih vprašanjih, ki se ob tem pojavljajo;
 • spodbujati učence k udeležbi pri obšolskih aktivnostih;
 • vzpostavljanje odnosov med sodelujočimi;
 • izboljševanje učnih rezultatov;
 • večja kakovost znanja. 

Sodelujoči v projektu Medvrstniška pomoč na OŠ Litija:

 • koordinatorica učencev tutorjev (učiteljica Alenka Smrkolj)
 • učenci, ki nudijo pomoč od 6. do 9. razreda
 • učenci, ki prejemajo pomoč tutorjev