Skoči na glavno vsebino

Konec pouka in šolski prevozi v petek, 23. 12. 2022

V petek, 23. 12. 2022, ko se vsem učencem na matični šoli pouk konča s 5. šolsko uro, so šolski prevozi od šole proti domu v vse smeri organizirani ob 12.30. Kasneje jih ni. Če gre v določeno smer zaradi večjega števila učencev kombi večkrat, bodo morali nekateri učenci nekoliko počakati, vsi odhodi pa naj bi se zvrstili do 13. ure.

Za vse učence velja, da gredo po 5. šolski uri domov, razen za tiste, ki so v oddelku podaljšanega bivanja in imajo to možnost enako, kot vsak dan.

Obvestilo velja za matično šolo in Podružnico s prilagojenim programom, za PŠ Sava in Polšnik pa boste obveščeni posebej.

 

 

Obvestilo o prvem šolskem dnevu v šolskem letu 2022/23

Prvi šolski dan v šolskem letu 2022/23 je četrtek, 1. 9. 2022.

Učenci od 2. do 9. razreda matične šole  se na ploščadi pred šolo zberejo po naslednjem razporedu:

  • ob 8.00: 2. in 4. razred
  • ob 8.10: 3. in 5. razred
  • ob 8.20: 6. in 8. razred
  • ob 8.30: 7. in 9. razred

 Vozači, ki se v šolo vozijo s šolskimi prevozi, v šolo vstopijo, ko se pripeljejo do šole.

Po uvodnem pozdravu bodo učenci s svojimi razredniki odšli v matične učilnice. Učenci od 6. do 9. razreda prinesejo s seboj šolsko torbo, zvezek – beležko, pisala in copate, učenci od 2. do 5. razreda pa vse šolske potrebščine.

Prvi šolski dan bodo učenci dobili urnike in učbeniške komplete. Malico in kosilo dobijo vsi prijavljeni učenci. Zajtrka ne bo, ker tega dne ne bo jutranjega varstva.
Za učence vozače je organizirano varstvo vozačev zjutraj od 7. ure dalje.
Prevozi bodo zjutraj potekali po voznem redu (objavljen na spletni strani šole), popoldne pa po 5. šolski uri in kosilu, to je izpred šole ob 12.45 ali nekoliko kasneje, če je na določeni relaciji večje število učencev in bo kombi peljal večkrat.
Učenci 1. razreda so dobili posebna pisna vabila in pridejo prvi dan v šolo ob 10. uri.

Za vse učence velja, da prvi dan pouka še nimajo izbirnih predmetov tako, da se za vse učence od 2. do 9. razreda pouk konča ob 12.20.

Ravnatelj: Peter Strle

 

 

Obvestilo o zadnjem šolskem dnevu

Zadnji šolski dan šolskega leta 2021/22 je petek, 24. 6. 2022. Tega dne se pouk konča s 5. šolsko uro. Prevozi so organizirani ob 12.35 v vse smeri, kasneje jih ni. Če gre v določeno smer zaradi večjega števila učencev naenkrat kombi večkrat, bodo morali nekateri učenci nekoliko počakati, vsi odhodi pa naj bi se zvrstili do 13. ure.

Za vse učence velja, da gredo po 5. šolski uri domov, razen za tiste, ki so v OPB in imajo to možnost enako, kot vsak dan.

Dostopnost