PREJELI NAZIV KULTURNA ŠOLA

PREJELI NAZIV KULTURNA ŠOLA

Osnovna šola Litija je 5. oktobra v Ajdovščini na svečani razglasitvi JSKD Slovenije prejela naziv Kulturna šola 2021. Naziv nam je bil dodeljen do leta 2025. Zaradi danih razmer smo svečani dvig zastave izvedli v petek, 26. novembra, s prvošolčki matične in podružnične šole. Učenci so zapeli šolsko himno, sledil je dvig zastave ob igranju državne himne. Ob koncu so prvošolci slavnostno prisegli, da bodo častno branili ta naslov.

Zaprisego si lahko ogledate na povezavi: https://video.arnes.si/watch/vy3vhbsqtkg1

Kulturne urice

ID Kulturne urice je namenjena učencem, ki bodo sodelovali na literarnih natečaji, nastopali na prireditvah šole in zunaj nje ter oblikovali prispevke za Zoomnice.  Dejavnost pokriva različna področja, zato se bodo učenci z mentoricama sproti dogovarjali za urnik srečanj.

ID dejavnost vodita Jana Štojs in Anja Arhnaver.

MED REGIJSKIM OBISKOM VLADA OBISKALA NAŠO ŠOLO

V okviru regijskega obiska Vlade RS v Zasavju je 21. 9. 2021  našo šolo obiskal državni sekretar iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Damir Orehovec, spremljali so ga tudi predstavniki Občine Litija. Člani Kulturnih uric so pripravili recital, v katerem so izpostavili multikulturnost učencev na šoli, v kratkem kulturnem programu so zapeli tudi učitelji. Sledil je še pogovor z ravnateljem šole.

Nacionalni projekt RASTEM S KNJIGO


V šolskem letu 2021/2022 že šestnajstič poteka nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture »Rastem s knjigo OŠ 2021« – izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu«, ki ga izvaja Javna agencija za knjigo RS v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, slovenskimi osnovnimi šolami, osnovnimi šolami s prilagojenim programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in zamejskimi osnovnimi šolami.

Čas izvajanja projekta: november in december 2021
Sodelujoči učenci: 7. a, b, c
Kraj dogajanja: šolska in matična knjižnica
Vodja projekta: Jana Štojs
Medpredmetne povezave: šolsko novinarstvo, knjižničarski krožek, kulturne urice, etika in družba
Predvideno število ur: 15

Za šolsko leto 2021/2022 je bila izbrana knjiga pisatelja Vinka Moderndorferja Jaz sem Andrej. Vsak sedmošolec prejme izbrano knjigo ob letnem obisku matične knjižnice v Litiji. Obisk knjižnice vključuje spoznavanje knjižničnega informacijskega znanja, seznanjanje z najnovejšim mladinskim leposlovjem ter predstavitev avtorjev in knjige. Učenci bodo knjigo prebrali za domače branje, izdelali ppt predstavitve, posneli video prispevek, izvedli okroglo mizo, ogledali si bodo kratek predstavitveni film JAK.

Novinarski krožek

Novinarski krožek je namenjen učencem od 7. do 9. razreda. Potekal bo po dogovoru z učenci. Spremljali in poročali bomo o aktualnem dogajanju na šoli in širše. K sodelovanju vabimo učence, ki so ustvarjalni, vedoželjni ter vešči nastopanja, snemanja, montiranja…

Mentorica: Anita Eltrin