PIEZIJA na OŠ LITIJA

V četrtek, 6. novembra 2019, so se učenci devetega razreda pomerili v pisanju piezije. Profesorici Gimnazije Litija Urška Simnovčič Pišek in Natalija Zver sta predstavili,  kako število pi  povezuje matematiko in slovenščino. Učencem sta najprej predstavili  zgodovino izračuna  decimalk števila pi ter pravila  pisanja in tvorjenja  besedil, nato pa so se v dvojicah pomerili v pesniškem ustvarjanju. Zapisali so si besede iz 1, 2, 3, 4, 5 , … črk in  jih povezali v smiselne verze glede na sosledje števila pi. Čeprav so imeli na voljo malo časa, so nastali zanimivi verzi, enoglasno pa so razglasili zmagovalki prvega poskusa ustvarjanja  piezije, to sta bili Ema in Iris. Nazadnje sta predavateljici  povabili učence k sodelovanju na dnevu piezije na Gimnaziji Litija, ki bo 13. marca 2020.

Kulturni dan za 6. in 7. razred

V četrtek, 10. oktobra, so imeli učenci 6. in 7. razreda kulturni dan. V Kinodvoru v Ljubljani so si ogledali film belgijske režiserke Frederike Migom z naslovom Binti, ki obravnava sodobno tematiko migrantov ter kako lahko z družbeno angažirano akcijo spremenimo sebe in družbo. Film je bil po mnenju učencev čista desetka.

Popotovanje k zibelki slovenske knjige

Devetošolci so imeli 4. oktobra kulturni dan. Na Turjaku so se sprehodili do gradu, iskali Prešernov hrast, izumrlo divje govedo. Ko so ugotovili, da pred gradom raste lipa in ne hrast, so pot nadaljevali do Trubarjeve domačije. Tam so si ogledali žago, Temkov mlin in poslušali predavanje o času reformacije, nato pa so v knjigoveški delavnici spoznavali razvoj tiska in tiskanje knjig na klasičen način.

KLAS KLAS KLASIKA

Klas klas klasika je naslov predstave, ki sta jo ustvarila slovenski raper Trkaj in dr. Igor Saksida. Poezijo slovenskih avtorjev mladini približata skozi glasbo. Učenci naše šole so si predstavo ogledali v petek, 6. 9. 2019, v dvorani Pungrt, kjer so dihali skupaj z učenci iz OŠ Šmartno, OŠ Gradec ter Gimnazijo Litija. Glasba pač ne pozna meja.

Rastem s knjigo

V šolskem letu 2019/2020 že trinajstič poteka nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture »Rastem s knjigo OŠ 2019« – izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu«, ki ga izvaja Javna agencija za knjigo RS  v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, slovenskimi osnovnimi šolami, osnovnimi šolami s prilagojenim programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in zamejskimi osnovnimi šolami.

Za  šolsko leto 2019/2020   je bila izbrana knjiga pisateljice Janje Vidmar Elvis Škorc, genialni štor.  Vsak sedmošolec prejme izbrano knjigo  Obisk knjižnice vključuje spoznavanje knjižničnega informacijskega znanja, seznanjanje z najnovejšim mladinskim leposlovjem ter predstavitev avtorjev in knjige. Učenci bodo knjigo prebrali za domače branje. Izvedli bomo okroglo mizo s pisateljico Janjo Vidmar.