Ustvarjanje iz papirja

Interesna dejavnost je namenjena učencem 1. in 2. razreda. Pri interesni dejavnosti Ustvarjanje iz papirja bodo učenci urili:

  • ročne, intelektualne in vedenjske sposobnosti izdelovanja izdelka,
  • spoznavali in rokovali različnimi papirnatimi materiali,
  • spoznavali ustrezne delovne pripomočke,
  • razvijali delovne navade ter krepili veselje do dela,
  • razvijali svojo domišljijo, osredotočenost, vztrajnost, doslednost ter discipliniranost pri delu.

Preko dejavnosti se bodo:

  • naučili ceniti lastno delo,
  • spoznali, da lahko sami z nekoliko truda izdelajo zanimive in celo uporabne izdelke.

Pri interesni dejavnosti Ustvarjanje iz papirja bomo pokrili področja barvanja, trganja papirja, mečkanje papirja, striženje, zgibanje ter lepljenje papirja, nastajali bodo lepi in zanimivi izdelki.

Mentorica dejavnost: Mojca Žugič Perić

INTERESNE DEJAVNOSTI v šolskem letu 2021/22

Na šoli učencem ponujamo pestro ponudbo interesnih dejavnosti, ki jih vodijo učitelji šole ali zunanji sodelavci.

Večina interesnih dejavnosti poteka od oktobra do maja v tečajni obliki ali redno skozi vse šolsko leto. Redko se interesne dejavnosti pričnejo že septembra. Učenci se za interesno(e) dejavnost(i) odločijo glede na svoje želje in možnosti. Po zbranih prijavah v mesecu septembru bomo določili termine, ki še niso znani. Pridržujemo si pravico, da zaradi organizacijskih potreb, zapisane termine spremenimo. Če za določeno interesno dejavnost ne bo zanimanja, se ne bo izvajala.

Interesne dejavnost se bodo izvajale glede na aktualno zdravstveno stanje v državi in šolskem okolišu.

več…

Novinarski krožek

Novinarski krožek je namenjen učencem od 7. do 9. razreda. Potekal bo po dogovoru z učenci. Spremljali in poročali bomo o aktualnem dogajanju na šoli in širše. K sodelovanju vabimo učence, ki so ustvarjalni, vedoželjni ter vešči nastopanja, snemanja, montiranja…

Mentorica: Anita Eltrin

INTERESNE DEJAVNOSTI v šolskem letu 2020/21

Na šoli učencem ponujamo pestro ponudbo interesnih dejavnosti, ki jih vodijo učitelji šole ali zunanji sodelavci.

Večina interesnih dejavnosti poteka od oktobra do maja v tečajni obliki ali redno skozi vse šolsko leto. Redko se interesne dejavnosti pričnejo že septembra. Učenci se za interesno(e) dejavnost(i) odločijo glede na svoje želje in možnosti. Po zbranih prijavah v mesecu septembru bomo določili termine, ki še niso znani. Pridržujemo si pravico, da zaradi organizacijskih potreb, zapisane termine spremenimo. Če za določeno interesno dejavnost ne bo zanimanja, se ne bo izvajala.

Interesne dejavnost se bodo izvajale glede na aktualno zdravstveno stanje v državi in šolskem okolišu.

več…

Kitajščina za začetnike

Prostovoljec Felix Heinzel na naši šoli izvaja interesno dejavnost Kitajščina za začetnike, za  učence od 6. do 8. razreda.  Interesna dejavnost poteka vsak četrtek 7. šolsko uro. Obiskuje jo 15 učenk in učencev. Vsi so željni novega znanja in se z veseljem učijo novih simbolov in pomenov kitajskih besed.

Katja Kos

Interesna dejavnost Kitajščina

Spoštovani učenci in starši!

 

Na naši šoli  od 4.11.2019 prostovoljno delo opravlja Felix Heinzel iz Nemčije. Star je 19 let. Govori nemško (native speaker), kitajsko (po mamini strani ima kitajsko poreklo), angleško in špansko.

Izvajal bo interesno dejavnost Kitajščina za začetnike, za  učence od 6. do 8. razreda.  Interesna dejavnost bo potekala vsak četrtek, od 13.25 do 14.10, torej 7. šolsko uro. Krožek se bo pričel 21.11.2019. Pogoj za vpis je dobro znanje angleškega jezika in pisna prijava (datoteko prenesete v povezavi), ki jo oddate razredniku.

Delo bo potekalo ob pomoči mentoric mag. Katje Kos in Marjete Mlakar Agrež

Litija, 12.11.2019

 Vodstvo šole