Logika za 2. in 3. razred

LOGIKA ZA 2. IN 3. RAZRED

Pri interesni dejavnosti Logika za 2. in 3. razred bomo z učenci na prijazen način, preko logičnih  iger, spoznavali :

  • logično mišljenje,
  • se učili natančnega izražanja ter
  • razvijali govor.

Poleg tega bomo:

  • urili medsebojno komunikacijo,
  • se trudili pri izražanju svojih misli,
  • se usposabljali za timsko delo ter spoštovali argumente drugih.

 Srečanja bomo pričeli ob logičnih igrah (puzzle, kovinske zavozlanke,…), spoznali različne logične naloge (barvni sudoko, prečkanje reke, lateralno razmišljanje,…), ter se pripravili na tekmovanje, ki bo v mesecu septembru.

Mentorica: Mojca Žugič Perić

Interesna dejavnost PLES

Interesna dejavnost PLES

Interesna dejavnost ples bo poteka enkrat tedensko v mali dvorani v šoli. Učenci razvijajo ustvarjalnost, ritem, gibalnost, na igriv način bodo spoznali različne plesne zvrsti in na drugačne načine reševali probleme. V skupinskih aktivnostih pa se vedno razvijajo tudi socialne veščine in sposobnosti medsebojne komunikacije.

Ples je umetnostna zvrst, pri kateri učenci sodelujejo z lastno aktivnostjo in ustvarjalnostjo kot posamezniki ali v skupini. Preko plesa si učenci pridobijo možnost telesnega izražanja, ki je enako pomembno kot besedno izražanje in pomemben spodbujevalec doživljanja in razmišljanja.

Z naučenimi plesi se bomo predstavili na šolskih proslavah in sodelovali na šolskih projektih. Udeležili se bomo območne plesne revije.

Mentorica: Tjaša Dražumerič

INTERESNE DEJAVNOSTI v šolskem letu 2021/22

Na šoli učencem ponujamo pestro ponudbo interesnih dejavnosti, ki jih vodijo učitelji šole ali zunanji sodelavci.

Večina interesnih dejavnosti poteka od oktobra do maja v tečajni obliki ali redno skozi vse šolsko leto. Redko se interesne dejavnosti pričnejo že septembra. Učenci se za interesno(e) dejavnost(i) odločijo glede na svoje želje in možnosti. Po zbranih prijavah v mesecu septembru bomo določili termine, ki še niso znani. Pridržujemo si pravico, da zaradi organizacijskih potreb, zapisane termine spremenimo. Če za določeno interesno dejavnost ne bo zanimanja, se ne bo izvajala.

Interesne dejavnost se bodo izvajale glede na aktualno zdravstveno stanje v državi in šolskem okolišu.

več…

Novinarski krožek

Novinarski krožek je namenjen učencem od 7. do 9. razreda. Potekal bo po dogovoru z učenci. Spremljali in poročali bomo o aktualnem dogajanju na šoli in širše. K sodelovanju vabimo učence, ki so ustvarjalni, vedoželjni ter vešči nastopanja, snemanja, montiranja…

Mentorica: Anita Eltrin

INTERESNE DEJAVNOSTI v šolskem letu 2020/21

Na šoli učencem ponujamo pestro ponudbo interesnih dejavnosti, ki jih vodijo učitelji šole ali zunanji sodelavci.

Večina interesnih dejavnosti poteka od oktobra do maja v tečajni obliki ali redno skozi vse šolsko leto. Redko se interesne dejavnosti pričnejo že septembra. Učenci se za interesno(e) dejavnost(i) odločijo glede na svoje želje in možnosti. Po zbranih prijavah v mesecu septembru bomo določili termine, ki še niso znani. Pridržujemo si pravico, da zaradi organizacijskih potreb, zapisane termine spremenimo. Če za določeno interesno dejavnost ne bo zanimanja, se ne bo izvajala.

Interesne dejavnost se bodo izvajale glede na aktualno zdravstveno stanje v državi in šolskem okolišu.

več…

Kitajščina za začetnike

Prostovoljec Felix Heinzel na naši šoli izvaja interesno dejavnost Kitajščina za začetnike, za  učence od 6. do 8. razreda.  Interesna dejavnost poteka vsak četrtek 7. šolsko uro. Obiskuje jo 15 učenk in učencev. Vsi so željni novega znanja in se z veseljem učijo novih simbolov in pomenov kitajskih besed.

Katja Kos