Geografsko tekmovanje

KRAJ DEJAVNOSTI: V učilnici za geografijo in na terenu

ČAS DEJAVNOSTI: vsak petek 7.30 – 8.00 in po dogovoru z učenci, pričetek v petek, 11.11.2019

KAJ SE BO DOGAJALO:

Pri interesni dejavnosti se bodo učenci pripravljali na tekmovanje iz znanja geografije. Pomemben sestavni del tekmovanja je tudi terensko delo, zato velik delež ur interesne dejavnosti predstavlja terensko delo, kjer se učenci naučijo preprostih metod geografskega raziskovanja. Naučijo se orientirati v pokrajini, opazovati pokrajino, meriti temperaturo zraka  in vode, meriti nagib terena, kartirati, šteti promet, prepoznavati kamnine in reliefne oblike pa še marsikaj; predvsem pa se bodo naučili vrednotiti različne podatke, ki jih bodo pridobili na terenu. Nekaj ur interesne dejavnosti bo namenjenih tudi temi za pisni del tekmovanja. V okviru interesne dejavnosti se bodo učenci udeležili tudi tekmovanja v znanju geografije.

MENTORICA: Alojzija Boncelj

Logika za 4. in 5. razred

Pri interesni dejavnosti LOGIKA ZA 4. IN 5. RAZRED se bodo učenci seznanili z različnimi vrstami nalog iz logike in razvijali logično mišljenje. Srečanja se bodo pričela v mesecu oktobru, termin pa bo določen v dogovoru s prijavljenimi učenci.

Mentorica: Ksenja Knez

Interesna dejavnost PLES

Interesna dejavnost PLES

Interesna dejavnost ples v šolskem letu 2019/20 poteka enkrat tedensko v mali dvorani v šoli. Učenci 1., in 2. razreda obiskujejo ples ob torkih od 14.05 do 14.50. 

Tudi v letošnjem šolskem letu je ples v obliki ustvarjalnega giba ponujen tudi učencem višjih razredov. Učenci bodo razvijali ustvarjalnost, ritem, gibalnost in na drugačne načine reševali probleme. V skupinskih aktivnostih pa se vedno razvijajo tudi socialne veščine in sposobnosti medsebojne komunikacije. Ustvarjalni gib potek ob četrtkih od 13.15 do 14.00.

Ob četrktih od 14.00 do 14.45 se srečujejo plesalci plesne skupine FACE.

Začetek dejavnosti je v oktobru.

Učenci bodo na igriv način spoznali različne plesne zvrsti. Ples je umetnostna zvrst, pri kateri učenci sodelujejo z lastno aktivnostjo in ustvarjalnostjo kot posamezniki ali v skupini. Preko plesa si učenci pridobijo možnost telesnega izražanja, ki je enako pomembno kot besedno izražanje in pomemben spodbujevalec doživljanja in razmišljanja.

Z naučenimi plesi se bomo predstavili na šolskih proslavah in sodelovali na šolskih projektih. Udeležili se bomo območne plesne revije.

Mentorica: Tjaša Dražumerič

Logika za 2. in 3. razred

LOGIKA ZA 2. IN 3. RAZRED

Pri interesni dejavnosti Logika za 2. in 3. razred bomo z učenci na prijazen način, preko logičnih  iger, spoznavali :

  • logično mišljenje,
  • se učili natančnega izražanja ter
  • razvijali govor.

Poleg tega bomo:

  • urili medsebojno komunikacijo,
  • se trudili pri izražanju svojih misli,
  • se usposabljali za timsko delo ter spoštovali argumente drugih.

 Srečanja bomo pričeli ob logičnih igrah (puzzle, kovinske zavozlanke,…), spoznali različne logične naloge (barvni sudoko, prečkanje reke, lateralno razmišljanje,…), ter se pripravili na tekmovanje, ki bo v mesecu septembru.

Mentorica: Mojca Žugič Perić

DODATNI POUK CANKARJEVO TEKMOVANJE

ID je namenjena učencem 6. in 7. razreda, ki radi berejo in so kreativni pri pisanju spisov. Potekala bo do srede novembra, in sicer vsak ponedeljek ob 7. 30 uri.  Letošnji slogan tekmovanja je JAZ, TI, MI VSI. Učenci morajo prebrati Preglovo delo Odprava zelenega zmaja, pri pouku pa se bodo pripravljali na pisanje spisa ter poglabljali znanja književnega pouka. Šolsko tekmovanje bo 12. 11. 2019. ID bo vodila Jana Štojs.

Gledališki krožek Neuradno zasačeni

Gledališki krožek je namenjen učencem od 7.-9.  razreda. Dejavnost vodi Jana Štojs. Vaje bodo vsako sredo  ob  7. 30 in po dogovoru z učenci. Sodelovali bomo na Otroškem festivalu gledaliških sanj v Ljubljani ter Srečanju otroških gledaliških skupin.