PROTEUSOVO TEKMOVANJE V ZNANJU BIOLOGIJE

Cilji tekmovanja: Širjenje in poglabljanje znanja biologije, odkrivanje in spodbujanje nadarjenih učencev, osveščanje učencev o pomenu razumevanja narave, njenih procesov in zakonitosti ter varovanja narave in naravne dediščine.

Tekmovanje poteka na šolski in državni ravni.

Datum tekmovanj: 

Šolsko tekmovanje: 20. 10. 2021

Državno tekmovanje: 3. 12. 2021

Sodelovanje na tekmovanju

Tekmujejo učenci 8. in 9. razreda

Litija, september 2021

Mentorica: Maja Klopčič

TEKMOVANJE V ZNANJU NARAVOSLOVJA – NARAVOSLOVNA KRESNIČKA

Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije

TEKMOVANJE V ZNANJU NARAVOSLOVJA – NARAVOSLOVNA KRESNIČKA

Opis tekmovanja

Tekmovanje Kresnička je tekmovanje v znanju naravoslovja za učence od 1. do 7. razreda osnovne šole.

Na OŠ Litija bomo tekmovanje izvedli za učence 4. in  5. razredov.

Šolsko tekmovanje bo v četrtek, 14. aprila 2022.

Bistven del tekmovanja so eksperimenti, ki jih bodo učenci izvajali pri dodatnem pouku, lahko pa jih izvedejo tudi doma.

Vsaka tekmovalna skupina bo izvedla tri naravoslovne poskuse. Vsebine, iz katerih črpamo, so biološke, kemijske, fizikalne, astronomske, geografske in geološke, po možnosti vsaj v katerem od poskusov povezane tudi medpredmetno. Teme v šolskem letu 2021/22 so IZOHIPSE, SVEČA POD KOZARCEM in GLOBINSKI VID.

Pripomočki, ki jih učenci za izvedbo poskusov potrebujejo, so preprosti. Vsa vprašanja na tekmovanju se nanašajo na opažanja pri opravljanju poskusov iz razpisa in na pojave, ki v teh poskusih nastopajo.

Cilji in namen tekmovanja

  • spodbujanje in popularizacija eksperimentiranja,
  • spopolnjevanje v eksperimentalnem delu,
  • širjenje znanja in poglabljanje že osvojenih znanj tudi nad zahtevnostjo rednega programa na področju naravoslovja za OŠ,
  • primerjanje znanja med učenci na področju naravoslovja,
  • popularizacija naravoslovja,
  • odkrivanje in spodbujanje za naravoslovje nadarjenih učencev,
  • motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja naravoslovja.

Mentorice Kresničke: Anja Pavšek, Polona Gole, Ana Herman in Petra Pavlica