Tekmovanje iz znanje fizike za Stefanova priznanja

Tekmovanje poteka na treh ravneh. Učenci tekmujejo za bronasta, srebrna in zlata Stefanova priznanja. 

Cilji tekmovanja so: širjenje znanja in poglabljanje že osvojenih znanj tudi nad zahtevnostjo rednega programa na področju fizike za OŠ, primerjanje znanja med učenci na področju fizike, popularizacija fizike, odkrivanje in spodbujanje za fiziko nadarjenih učencev, spopolnjevanje v eksperimentalnem delu, motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja fizike, spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij.

Učenci in učenke iz osnovnih šol tekmujejo v naslednjih skupinah:

  • 8. razred 
  • 9. razred.

Datumi tekmovanj v šolskem letu 2020/21 so:

  • šolsko tekmovanje 2. februar 2022
  • regijsko tekmovanje 14. april 2022
  • državno tekmovanje 21. maj 2022

Priprave bodo potekale intenzivno od decembra do maja ob različnih dnevih ( sprotni dogovori).

Učenci se na tekmovanju poleg računskih nalog srečajo tudi z eksperimentalnimi nalogami. Za najuspešnejše tekmovalce na državnem tekmovanju je organizirana poletna šola, kjer lahko učenci v prijetnem vzdušju s sovrstniki spoznavajo dodatne fizikalne vsebine.

Mentor: Robert Buček