TEKMOVANJE V ZNANJU NARAVOSLOVJA – NARAVOSLOVNA KRESNIČKA

Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije

TEKMOVANJE V ZNANJU NARAVOSLOVJA – NARAVOSLOVNA KRESNIČKA

Opis tekmovanja

Tekmovanje Kresnička je tekmovanje v znanju naravoslovja za učence od 1. do 7. razreda osnovne šole.

Na OŠ Litija bomo tekmovanje izvedli za učence 4. in  5. razredov.

Šolsko tekmovanje bo v četrtek, 14. aprila 2022.

Bistven del tekmovanja so eksperimenti, ki jih bodo učenci izvajali pri dodatnem pouku, lahko pa jih izvedejo tudi doma.

Vsaka tekmovalna skupina bo izvedla tri naravoslovne poskuse. Vsebine, iz katerih črpamo, so biološke, kemijske, fizikalne, astronomske, geografske in geološke, po možnosti vsaj v katerem od poskusov povezane tudi medpredmetno. Teme v šolskem letu 2021/22 so IZOHIPSE, SVEČA POD KOZARCEM in GLOBINSKI VID.

Pripomočki, ki jih učenci za izvedbo poskusov potrebujejo, so preprosti. Vsa vprašanja na tekmovanju se nanašajo na opažanja pri opravljanju poskusov iz razpisa in na pojave, ki v teh poskusih nastopajo.

Cilji in namen tekmovanja

  • spodbujanje in popularizacija eksperimentiranja,
  • spopolnjevanje v eksperimentalnem delu,
  • širjenje znanja in poglabljanje že osvojenih znanj tudi nad zahtevnostjo rednega programa na področju naravoslovja za OŠ,
  • primerjanje znanja med učenci na področju naravoslovja,
  • popularizacija naravoslovja,
  • odkrivanje in spodbujanje za naravoslovje nadarjenih učencev,
  • motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja naravoslovja.

Mentorice Kresničke: Anja Pavšek, Polona Gole, Ana Herman in Petra Pavlica

Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje

V šol. l. 2021/22 bodo tekmovali učenci od 4. do 9. razreda. Letošnje Interesno in selekcijsko tekmovanje s področja slovenščine za učence in dijake bo potekalo pod geslom VEDRE BLIŽINE MED NAMI.  Učenci morajo prebrati naslednja dela:

  • 4. in 5. razred, Nataša Konc Lorenzutti: Kakšno drevo zraste iz mačka,
  • 6. in 7. razred, Andrej Rozman Roza: Predpravljice in popovedke ter  Josip Jurčič: Kozlovska sodba v Višnji Gori,
  • 8. in 9. razred, Nataša Konc Lorenzutti: Gremo mi v tri krasne (šolsko in regijsko) ter Janja Vidmar: Elvis Škorc, genialni štor (državno).

Datumi tekmovanj:

šolsko: torek, 9. 11. 2021

območno: četrtek, 9. 12. 2021

državno: sobota, 12. 2. 2022

Priprave na tekmovanje na predmetni stopnji bodo zaradi ukrepov NIJZ potekale sproti v dogovoru z učenci, predvideno ob ponedeljkih ob 7.30.