OBVESTILO OŠ Litija v času pandemije (13. 3. 2020)

obvestilo velja za matično šolo, Podružnico s prilagojenim programom, POŠ Sava, POŠ Polšnik in vrtec Polhek na Polšniku.
S ponedeljkom, 16. 3., bo v vzgojno-izobraževalnih zavodih na podlagi sklepa Vlade RS št. 18100-7/2020/2 in odredbe ministra za zdravje začasno prepovedano zbiranje ljudi v šolah. To pomeni, da se vzgojno-izobraževalna dejavnost ne bo izvajala fizično v vrtcih in šolah oziroma, da se v določenih primerih začasno ne bo izvajala.
V kolikor bo možno (odvisno od navodil ministrstva), bomo pripravili možnost izvajanja pouka na daljavo. Učenci, ki so danes v šoli bodo po koncu pouka s seboj domov odnesli vse učbenike, delovne zvezke, zvezke, copate in športno opremo. V času, ko bo šola zaprta, bodo namreč lahko po navodilih učiteljev del snovi predelali sami. V kolikor danes (v petek) vašega otroka ni v šoli, lahko po njegove stvari pridete v začetku naslednjega tedna.
O nadaljnjem poteku vzgojno-izobraževalne dejavnosti vas bomo obveščali preko šolske spletne strani, kjer bodo objavljene tudi vse pomembne informacije za učence in starše. Informacije s te strani posredujte tudi drugim staršem, če veste, da nimajo možnosti uporabe interneta.
Lep pozdrav.
Peter Strle, ravnatelj

FEBRUARSKO RAZPOLOŽENI POLHKI NA POLŠNIKU

Mesec smo pričeli s pogovorom, preko ugank ter knjig na mesečno tematiko o človeškem telesu. Tako smo najprej naredili obrise svojih teles in ugotovili, da se med seboj razlikujemo že po velikosti. Na svoja telesa smo dnevno ali tedensko dopolnjevali manjkajoče dele organov, ki so pomembni za naše delovanje. Najbolj se je otrokom vtisnilo v spomin delovanje prebavil in izločal, zato smo na podlagi zanimanja pripravile tudi poskuse. Najprej smo izvedli poskus o delovanju izločal (ledvica), kasneje pa še poskus o delovanju pljuč. Ob tem so si lahko zelo nazorno predstavljali pospešeno in poenostavljeno delovanje le-teh. Pripravile smo tudi različne didaktične igre na omenjeno temo, in sicer: sestavljanke, spomin. Iz OŠ Litija smo si sposodile tudi skulpturo človeškega telesa, ki nam je še bolje predstavila prepletenost organov v človeškem telesu. Tako da se na tem mestu zahvaljujemo učiteljici biologije ge. Ljudmili Intihar. Konec meseca nas je obiskala tudi medicinska sestra Neja Perič in nam povedala še nekaj zanimivosti o delovanju človeškega telesa.  Mesec smo zaključili s pustnim rajanjem v športni dvorani na Polšniku, kjer je bila telovadnica preplavljena z množico različnih maškar.

MAŠKARADA 2020

Konec meseca, na pustni torek 25. 2. 2020 je Polšniško športno dvorano preplavila množica maškar, ki so se v duhu pustovanja sprostile v šolski telovadnici in skupaj zarajale, da bi odgnale zimo.