Kot že nekaj let, so na Podružnici s prilagojenim programom tudi v tem šolskem letu obeležili Tradicionalni slovenski zajtrk, v okviru Dne slovenske hrane, 16. novembra. Izvedli so ga v sklopu tehničnega dne za vse učence. Letošnji poudarek je bil na prednostih lokalno pridelanih živil, spomnili pa so se tudi pravilnega ravnanja z odpadki, racionalne uporabe embalaže ter pomena zdrave prehrane in gibanja v njihovem življenju. Vse to so zaokrožili z zdravim, okusnim zajtrkom, sestavljenim iz kruha, masla, medu, mleka in jabolk lokalnih pridelovalcev. 

Drugi del tehničnega dne so v okviru projekta Erasmus+ KA2, Shering the world, namenili bližajočemu se Dnevu invalidov in oseb s posebnimi potrebami, ki bo 3. decembra.  V svojo družbo so povabili dva gosta, ki sta povabilo prijazno sprejela in s tem zelo obogatila izvedbo tega dne.

Prva gostja je bila Tina Cirar, ki je predstavila življenje z okvaro vidne funkcije, s katero se sooča že od ranega otroštva. Učence je presenetila z dejstvom, da ji to ni preprečilo se ukvarjati z različnimi hobiji in da se tudi osebe z okvaro vida lahko uspešno ukvarjajo s športom, hodijo v hribe, živijo pestro življenje. S pomočjo pripomočkov, ki so na voljo slepim in slabovidnim oziroma osebam z okvaro vidne funkcije, so učenci in učitelji na delavnici, s prevezo na očeh, občutili delček tega, s čimer se soočajo le te.

Drugi gost je bil Benjamin Hribernik, katerega gibalna oviranost kroji njegovo pot in pot njegove družine že vrsto let. Z očetom sta zelo nazorno in zanimivo opisala vsakdanje tegobe življenja gibalno ovirane osebe. Benjaminova pozitivna energija, humor in volja do aktivnega življenja, je navdušila in prevzela prav vse prisotne. Prav tako so občudovali iznajdljivost in spretnost njegovega očeta, pri izdelavi pripomočkov. Učenci so poizkusili voziti invalidski voziček oziroma se sami peljati z njim. Ob tem lahko izpostavimo problematiko nedostopnosti pripomočkov in spremljevalcev, ki bi osebam s posebnimi potrebami omogočile premagati marsikatero prepreko, a so postopki in kriteriji pridobitve le teh zelo zahtevni in pogosto nerazumljivi, cene pa astronomsko visoke.

Učenci devetega razreda so se ta dan udeležili predavanja v obliki stand up predstave na temo Droge, alkohol in zasvojenost ter Vzgoja za zdravo spolnost in odnose med spoloma.

Zaključili so z mislijo, da je treba vsak dan življenja ceniti in ga skušati, ko je le mogoče, čim bolj uživati.

      Polona Baš Jere

 

slika 2

V torek, 13. 11. 2018, je potekal naravoslovni dan. Učitelji in učenci Podružnice s prilagojenim programom so odšli na ogled Rudnika Sitarjevec. V rudnik so odšli v dveh skupinah. Pred vstopom v rudnik je vsak izmed učencev in učiteljev dobil svojo čelado. Ob ogledu rudnika jim je vodička pripovedovala o delu rudarjev in o njihovem življenju. Ogledali so si rove, rudarsko opremo in kamnine, ki so jih rudarji kopali v tem rudniku. Predstavljena jim je bila tudi sv. Barbara, ki je zavetnica rudarjev. Skupino mlajših učencev je obiskal tudi škrat. Razredniki so po ogledu pripravili učno uro o Rudniku Sitarjevec, znotraj katere so se z učenci pogovarjali o vtisih in njihovem poznavanju rudarskega dela in življenja rudarjev. Učenci so narisali tudi risbo z motivom povezanim z rudarstvom.

                             Ajda Felkl

slika 1

V torek, 16.oktobra 2018, je Društvo LILA za učence osnovnih šol litijske in šmarske občine organiziralo enodnevno Likovno ustvarjalnico mladih, katere so se udeležili tudi učenci Osnovne šole Litija, Podružnice s prilagojenim programom. Ustvarjanje na temo »Prosti čas«, je potekalo v Kulturnem centru Litija, v Litiji. Učenci Dejan Patković, Matic Mele in Nik Smrekar so svojo nadarjenost ustvarjalno izrazili na papir in tako so nastali čudoviti izdelki. Spremljala jih je mentorica Barbara Klanšek. Dela mladih likovnikov bodo razstavljena na samostojni razstavi, ki jo bodo med letom  predstavili po vseh sodelujočih šolah.

                                                                                                                           Barbara Klanšek

 

LILA

Od 1.10. do 5.10. 2018 so v Franciji v mestu Orleans potekale aktivnosti učenja/poučevanja/ usposabljanja za učence in učitelje, vključeni v projekt Erasmus +, KA2, »SHARING THE WORLD: DISABILITIY AND DISPLACEMENT«.

Tega izobraževanja so se udeležili koordinatorica projekta na OŠ Litija, Renata Dimnik, in spremljevalec – učitelj Viljem Guček ter učenci Mateja Planinšek, Kevin Jan Cvetko in Nik Dragar. Program so naredili in ga odlično izvedli na šoli Sainte Croix Saint Euvert v mestu Orleans. Namen srečanja je bilo izobraževanje in izvedbe aktivnosti v okviru projekta. Ogledali so si šolo, stare zgradbe, v katerih se učenci izobražujejo, pri ogledu so jih še posebej opozarjali na prilagoditve za slepe in slabovidne učence ter učence s težavami v gibanju. Predstavili so oddelek ULIS, ki deluje v okviru šole in skrbi za prilagojen program za učence z različnimi težavami. Učenci in učitelji iz turističnega oddelka so nas popeljali na izlet po mestu Orleans ter Blois in nas seznanili s turističnimi znamenitostmi, ter opozarjali kje vse so ustrezne prilagoditve v mestu in na/pri zgodovinskih zgradbah, za slepe in slabovidne, za duševno prizadete, gluhe in naglušne ter osebe, ki imajo težave z gibanjem.

V okviru projekta so organizirali mednarodno konferenco, kjer so se pogovarjali o zakonodaji in pogojih ljudi s posebnimi potrebami ter o tistih, ki so zapostavljeni, npr. prebežniki, tujci. Izvedli so razne delavnice, kako se počutimo v vlogi nekoga, ki ima težave z vidom, ki je na vozičku, ki ima težave z dihanjem, kuharsko delavnico, delavnico, kjer so izdelovali mozaik. Ogledali smo si odlično gledališko igro, ki so jo izvedli odrasli s težavami v duševnem razvoju. Na vseh delavnicah so bili učenci in učitelji zelo aktivni.

Zadnji dan smo se srečali tudi z namestnico župana, ki je dala veliko spodbudnih besed o tem, da bodo nadaljevali s prilagoditvami za osebe s kakršnimikoli težavami.

Med aktivnostmi smo si koordinatorji izmenjali prinesena darila. Organizator je srečanje zelo dobro in strokovno izpeljal.

Renata Dimnik

 

FRANCIJA

V PETEK, 29. 9. 2018 SMO SLI  Z VLAKOM  DO  LJUBLJANE. V HIŠI ZVEZE SOŽITJE SMO IMELI IZOBRAŽEVANJE ZA SAMOZAGOVORNIKE. PRED PREDAVANJEM SMO DOBILI V ROKE MAPO, DA SMO SI PREJ PREBRALI O ČEM SE BOMO POGOVARJALI. NA ZAČETKU SMO DOBILI BARVNE KARTONČKE ZA GLASOVANJE IN ZA VPRAŠANJA. ROK USENIK JE PREDSTAVIL KONVENCIJO O PRAVICAH INVALIDOV, MATEJA DE REYA JE PREDSTAVILA NOVOSTI V ZAKONIH. SAMOZAGOVORNIK BLAŽ KUŽNIK JE GOVORIL O SAMOZAGOVORNIŠTVU IN O SVOJI SKUPINI. ČE NE ZMORE SAM, MU PRISKOČI NA POMOČ ROK. ROK JE NJEGOVA PODPORNA OSEBA.  IMELI SMO SE ZELO LEPO. DOBILI SMO SAME DOBRE INFORMACIJE, SREČALI SMO PRIJATELJE. VELIKO SMO IZVEDELI IN VELIKO SMO SE SMEJALI. 

                                         SAMOZAGOVORNIKA: MATEJA PLANINŠEK,  NEJC FELKL 

(ČLANEK JE NAPISAN V LAHKO BERLJIVI PISAVI)

Na vrh