Ravnatelj:  Peter Strle

Pomočnici ravnatelja:  Alojzija Boncelj in Marjeta Mlakar Agrež

Učitelj / učiteljica

Predmetno področje

Razrednik

Maja Gelb

razredni pouk, NIP angleščina

1. a

Mojca Žugič Perić

razredni pouk

1. b

Tjaša Dražumerić

druga strok. delav. v 1. r., jutranje varstvo - JV,  dod. str.  pomoč

 

Mojca Fridl

druga strok. delav. v 1. r., podaljšano bivanje, SLJ

Alenka Koprivnikar

razredni pouk

2. a

Marjeta Laba

razredni pouk

2. b

Andreja Fele

razredni pouk, JV

3. a

Simona Hribar

razredni pouk, angleščina

3. b

Karolina Kaliope

razredni pouk, JV

4. a

Petra Pavlica

razredni pouk, OPB

4. b

Ksenja Knez

razredni pouk, OPB

5. a

Polona Gole

razredni pouk, OPB

5. b

Angela Marolt

matematika

6. a

Mojca Rakovec

vodja šolske prehrane, laborantka,  tehnika in tehnologija

6. b

Alen Divjak

ROID, matematika, dod. str.  pomoč

6. c

Andreja Žbogar Perakis

zgodovina, domovinska in državljanska kultura in etika

7. a

Tanja Teraž Železnik

angleščina

7. b

Vesna Kosmač

angleščina, geografija

8. a

Robert Buček

matematika, fizika,  tehnika in tehnologija

8. b

Miklavž Šef

ROID, matematika, tehnika in tehnologija

9. a

Irena Vrhovec

slovenščina

9. b

Renata Kralj

kemija, naravoslovje, dodatna strokovna pomoč

Urban Hauptman

šport

Karmen Špan

šport

Jana Štojs

slovenščina

Ljudmila Intihar

biologija, naravoslovje,  gospodinjstvo

Nevenka Mandelj

knjižničarka

Alojzija Boncelj

geografija

Marija Bregar Hostnik

likovna umetnost

Nastja Grad

glasbena umetnost

Mateja Remih

angleščina

Aleksander Šparemblek

podaljšano bivanje 

Sonja Tolar

podaljšano bivanje

Barbara Horvat

podaljšano bivanje

Filipina Gale Šparemblek

podaljšano bivanje

Dragica Žontar

dod. str.  pomoč,  podaljšano bivanje

Janja Krofl

dod. str. pomoč

Sabina Krajnc Dular

dod. str. pomoč

Barbara Babnik Mravlja

dod. str. pomoč

Tanja Kocmur

dod. str. pomoč

Nataša Zupan Cvetežar

dod. str. pomoč

Vesna Kirbiš

dod. str. pomoč

Daša Rajh

dod. str. pomoč

Nika Planinšek

dod. str. pomoč

Alenka Smrkolj

dod. str. pomoč

Blanka Erjavec

svetovalno delo,    dod. str.  pomoč

Milica Bučar

svetovalno delo, indiv. in skupinska pomoč, dod. str. pomoč

Rosana Belko

angleščina

Diana Redl Kolar

nemščina

Mojca Hauptman Jovanovič

razredni pouk (PŠ Sava), podaljšano bivanje, vodja PŠ Sava

1. - 2. r.

Maša Bricl

druga strok. delav. v 1. r.,  podaljšano bivanje

Lojzka Žičkar

razredni pouk (PŠ Sava),  podaljšano bivanje

3. - 5. r

Ivan Grošelj

podaljšano bivanje, šport (PŠ Sava)

Katarina Juvan

razredni pouk,  dod. str. pomoč (PŠ Polšnik), vodja PŠ Polšnik

1. in 3. r.

Melita Rozina

druga strok. delav. v 1. r., dod. str. pomoč (PŠ Polšnik, PPP),  podaljšano bivanje

Nina Petek

razredni pouk,  podaljšano bivanje   (PŠ Polšnik)

2. r.

Ida Dolar

razredni pouk

4. - 5. r.

Darinka Čebela

podaljšano bivanje,  dod. str.  pomoč  (Polšnik)

Barbara Kunc

vzgojiteljica (vrtec Polhek Polšnik)

Martina Rožanec

pom. vzg. (vrtec Polhek Polšnik)

Suzana Požes

pom. vzg. (vrtec Polhek Polšnik)

 

Na vrh