Učitelj / učiteljica Predmetno področje Razrednik
Alenka Koprivnikar razredni pouk 1. a
Mojca Žugič Perić razredni pouk 1. b
Tjaša Dražumerič druga strok. delav. v 1. r., jutranje varstvo,   dod. str. pomoč  
Mojca Fridl druga strok. delav. v 1. r., podaljšano bivanje  
Andreja Fele razredni pouk 2. a
Marjeta Laba razredni pouk 2. b
Saša Šeško razredni pouk 3. a
Petra Pavlica razredni pouk 3. b
Karolina Kaliope razredni pouk, JV 4. a
Sara Lah razredni pouk, JV 4. b
Tatjana Bizjak razredni pouk, OPB 5. a
Polona Gole razredni pouk, OPB 5. b
Miklavž Šef ROID, matematika, tehnika in tehnologija 6. a
Irena Vrhovec slovenščina 6. b
Renata Kralj kemija, naravoslovje, dodatna strokovna pomoč 7. a
Urban Hauptman šport 7. b
Angela Marolt matematika 8. a
Andreja Žbogar Perakis zgodovina, domovinska in državljanska kultura in etika,   dod. str. pomoč   8. b
Vesna Kosmač angleščina, geografija 9. a
Karmen Špan šport 9. b
Vera Taradi angleščina  
Tanja Špes angleščina, nemščina  
Robert Buček matematika, fizika, dod. str. pomoč, tehnika in tehnologija  
Jana Štojs slovenščina  
Ljudmila Intihar

biologija, naravoslovje, dod. str.

pomoč, gospodinjstvo

 
Mojca Rakovec vodja šolske prehrane, laborantka, dod. str.   pomoč  
Alen Divjak ROID, matematika, dod. str. pomoč  
Nevenka Mandelj knjižničarka  
Alojzija Boncelj geografija  
Marija Bregar Hostnik likovna umetnost  
Tomaž  S. Ivan glasbena umetnost  
Aleksander Šparemblek podaljšano bivanje      
Sonja Tolar podaljšano bivanje  
Barbara Horvat podaljšano bivanje, dod. str. pomoč  

Filipina Gale

Šparemblek

podaljšano bivanje,   dod. str. pomoč  
Dragica Žontar

dod. str. pomoč,   podaljšano

bivanje

 
Helena Kreže dod. str. pomoč  
Janja Krofl dod. str. pomoč  
Sabina Krajnc dod. str. pomoč  
Tanja Kocmur dod. str. pomoč  
Nataša Zupan Cvetežar dod. str. pomoč  
Marjeta Mlakar Agrež dod. str. pomoč  
Vesna Kirbiš dod. str. pomoč  
Blanka Erjavec svetovalno delo,   dod. str. pomoč  
Milica Bučar svetovalno delo, indiv. in sk pomoč, dod. str. pomoč upinska  
Rosana Belko angleščina    
Svetlana Jović

razredni       pouk       (PŠ

podaljšano bivanje

Sava), 1/2.r

Mojca Hauptman

Jovanovič

razredni       pouk       (PŠ

podaljšano bivanje

Sava), 3.r
Lojzka Žičkar

razredni       pouk       (PŠ

podaljšano bivanje

Sava), 4/5.r
Ivan Grošelj podaljšano bivanje (PŠ Sava)  
Katarina Juvan razredni pouk (PŠ Polšnik) 1/2.r
Melita Rozina druga strok. delav. v 1. r., dod. str. pomoč, JV (PŠ Polšnik)  
Ida Dolar razredni pouk (PŠ Polšnik) 3/4/5.r
Darinka Čebela podaljšano bivanje (Polšnik)  

Barbara      Kunc/Mirjam

Rupar

vzgojiteljica (vrtec Polhek Polšnik)  
Lidija Dobovšek Pom. vzg. (vrtec Polhek Polšnik)  
Martina Rožanec Pom. vzg. (vrtec Polhek Polšnik)  
Vanja Klanšek vzgojiteljica (vrtec Polhek Polšnik)  
Na vrh