GOVORILNE URE ZA STARŠE (šolsko leto 2017/2018)

Razred Strokovni delavec Dopoldan 1xtedensko Popoldan 1x mesečno – zadnji ČET v mesecu, ob 18.00 uri

                                                                           KDAJ                                             KJE                                              KJE

1.A Maja Gelb Sre., 6. ura Kabinet 125 Učilnica A
1.A Mojca Fridl Pet., 5. ura Kabinet 315 Učilnica A
1.B Mojca Žugič Perić Pon., 5. ura Učilnica B Učilnica B
1.B Tjaša Dražumerič Sre., 5. ura Kabinet 125 Učilnica B
2.A Alenka Koprivnikar Čet., 7.00-7.50 Učilnica C Učilnica C
2.B Marjeta Laba Čet., 7.15-8.00 Učilnica Č Učilnica Č
3.A Andreja Fele Pon., 4. ura Učilnica D Učilnica D
3.B Simona Hribar Tor., 6. ura Kabinet prve triade Učilnica E
4.A Karolina Kaliope Tor., 1. ura Kabinet druge triade Učilnica O
4.B Petra Pavlica Tor., 2. ura Kabinet druge triade Učilnica I
5.A Tatjana Bizjak Tor., 5. ura Kabinet druge triade Učilnica M
5.B Polona Gole Čet., 1. ura Kabinet druge triade Učilnica N
6.A Florina Erbeli/Karmen Špan Tor., 4. ura Kabinet TJA Kabinet TJA
6.B Mateja Remih Sre., 1. ura Kabinet TJA Učilnica T
7.A Vesna Kosmač Čet., 2. ura Kabinet TJA ali GEO Učilnica R
7.B Robert Buček Pon., 2. ura Kabinet KEM_BIO_FIZ Učilnica K
8.A Miklavž Šef Pon., 2. ura Kabinet ROID Računalnica
8.B Irena Vrhovec Pon., 5. ura Kabinet SLJ Učilnica Z
9.A Renata Kralj Pet., 2. ura Kabinet KEM-BIO-FIZ Učilnica L
9.B Urban Hauptman Tor., 3. ura Kabinet ŠPO Učilnica J
/ Andreja Žbogar Perakis Tor., 2. ura Učilnica S Učilnica S
/ Karmen Špan Tor., 2. ura Kabinet ŠPO Kabinet SLJ
/ Jana Štojs Tor., 2. ura Kabinet SLJ Kabinet SLJ
/ Tanja Špes Tor., 4. ura Kabinet TJA Kabinet TJA
/ Ljudmila Intihar Pon., 2. ura Kabinet KEM-BIO-FIZ Zbornica
/ Tomaž S. Ivan Tor., 3. ura Kabinet GUM-LUM Kabinet GUM-LUM
/ Mojca Rakovec Sre., 4. ura Kabinet KEM-BIO-FIZ Zbornica
/ Alojzija Boncelj Tor., 5. ura Pisarna pomočnice ravnatelja Pisarna pomočnice ravnatelja
/ Angela Marolt Tor., 3. ura Kabinet MAT Kabinet MAT
/ Alen Divjak Čet., 1. ura Kabinet MAT Kabinet MAT
/ Marija Bregar Hostnik Tor., 3. ura Učilnica H Učilnica H
/ Rosana Belko Čet., 3. ura Kabinet prve triade Kabinet prve triade
/ Sonja Tolar Sre., 5. ura Zbornica Zbornica
/ Dragica Žontar Čet. 3. ura Kabinet 133 Zbornica
/ Filipina Gale Šparemblek Sre., 5. ura Zbornica Zbornica
/ Aleksander Šparemblek Pon., 5. ura Zbornica Zbornica
/ Barbara Horvat Pon., 5. ura Zbornica Zbornica
/ Helena Kreže Pon., 5. ura Kabinet 126 Kabinet 126
/ Milica Bučar Tor., 1. ura Kabinet 230 Kabinet 230
/ Vesna Kirbiš Pon., 5. ura Kabinet 311 Kabinet 311
/ Sabina Krajnc Dular Pet., 5. ura Kabinet 312 Kabinet 312
/ Janja Krofl Sre., 7.15 Kabinet 127 Kabinet 127
/ Tanja Kocmur Pet., 7.30 Učilnica P Učilnica P
/ Barbara Babnik Mravlja Pon., 4. oz. 6. ura Kabinet 310 Kabinet 310
/ Ksenja Knez Tor., 11.50-12.15 Zbornica Zbornica

Pripravila:                                                                                                                                          Ravnatelj:

Blanka Erjavec, univ. dipl. ped.                                                                                                     Peter Strle, prof.

Na vrh