PREDSTAVNIKI SVETA ZAVODA OŠ LITIJA

1. Predstavniki OŠ Litija:

· Karmen Špan

· Karolina Kaliope

· Matjaž Bizilj

· Katarina Juvan

· Stanislava Krafogel

2. Predstavniki staršev:

· Erika Murko

· Zdenka Pečnik Podrenk

· Andrej Verhovnik Marovšek

3. Predstavniki Občine Litija:

· Nežka Pirc

· Boštjan Damjan

· Jože Grošelj

Predsednica sveta zavoda OŠ Litija je Katarina Juvan, namestnik Andrej Verhovnik Marovšek, overovalj zapisnika Erika Murko

Mandat članov traja 4 leta od 2016 - 2020

Na vrh