Aktiv Svetov staršev zasavskih osnovnih šol (ASS ZOŠ)je bil ustanovljen 4.11.2010. Združuje Svete staršev enajstih osnovnih šol iz območja Zasavja, in sicer:

 

 

Osnovni namen ASS ZOŠ je povezovanje predstavnikov svetov staršev za izmenjavo informacij in pozitivnih praks.  Z oblikovanjem skupnih mnenj skušamo pomagati pri reševanju težav na posameznih šolah ter v dialogu s pristojnimi institucijami prispevati k izboljšanju šolskega sistema. 

 

V okviru ASS ZOŠ starši:

·         organizirajo srečanja predstavnikov svetov staršev zasavskih osnovnih šol;

·         spoznavajo stanje in pereče probleme na posameznih osnovnih šolah preko njihovih predstavnikov;

·         izmenjujejo informacije o načinu organiziranosti oz. delovanju svetov staršev na posamezni osnovni šoli;

·         pridobivajo mnenja vseh staršev posameznih šole, tudi s pomočjo anket in jih oblikujejo v enotna stališča, naslovljena na ustrezne ustanove in ministrstva;

·         sprejemajo pobude in predloge predstavnikov svetov staršev s področja izobraževanja in vzgoje na področju osnovnega šolstva in oblikujejo skupna stališča ali sklepe v zvezi s pobudami in predlogi predstavnikov svetov staršev;

·         razpravljajo o aktualnih problemih vzgoje in izobraževanja;

·         seznanjajo  občine ZOŠ in pristojna ministrstva s stališči Aktiva o aktualnih problemih vzgoje in izobraževanja;

·         predlagajo spremembe sistema vzgoje in izobraževanja;

·         sodelujejo s starši drugih osnovnih šol v Sloveniji ali z njihovimi združenji;

·         sodelujejo z drugimi zavodi, ki delujejo na širšem področju izobraževanja;

·         pridobivajo strokovna mnenja s posameznega področja, ki se pokaže pereče za več šol, in s stališči stroke seznanjajo matične svete staršev, katerih člani so,

·         izmenjujejo primere »dobre prakse«.

 

ASS ZOŠ je tudi ustanovna članica Zveze aktivov svetov staršev Slovenije, ki je bila ustanovljena junija v Ljubljani.

 

Predsednik Aktiv Svetov staršev zasavskih osnovnih šol je Andrej Verhovnik Marovšek, OŠ Litija.

Namestnik je Bogomir Bučar, OŠ Šmartno pri Litiji.

 

Skladno s pravili delovanja ASS ZOŠ je sedež Aktiva na osnovni šoli njegovega aktualnega predsednika, torej na OŠ Litija.

Na vrh