Cilj resnične vzgoje ni le usmerjanje ljudi, da počnejo prave stvari,

ampak da uživajo v njih;

ne le da postanejo delavni, ampak da vzljubijo delo;

ne le, da postanejo učeni, ampak da vzljubijo znanje;

ne le, da postanejo čisti, ampak da vzljubijo čistost;

ne le, da postanejo pravični, ampak da zahrepenijo po pravici.

 

John Ruskin

 

Šolska svetovalna služba svetuje otrokom, učencem in staršem ter sodeluje z vzgojiteljicami, učitelji in vodstvom šole pri opravljanju vzgojno–izobraževalnega dela, poklicnega svetovanja in nadaljnjega razvoja zavoda. V svetovalni službi so zaposlene pedagoginja Blanka Erjavec, defektologinja  Marjeta Mlakar – Agrež, socialna delavka Nataša Zupan Cvetežar in psihologinja Milica Bučar.

Med temeljne dejavnosti svetovalne službe sodita načrtovanje in evalvacija, ki se prepletata tako z nudenjem pomoči kot z razvojnim in preventivnim delom. Svetovalna služba se ukvarja tudi s posebej nadarjenimi učenci oziroma učenci, ki kažejo znake nadarjenosti. Poleg odkrivanja nadarjenih svetovalna služba skrbi za organizacijo različnih dejavnosti (individualne in skupinske oblike dela z učenci), ki omogočajo, da se pri učencih odkrivajo, spodbujajo in razvijajo njihova močna področja. Za učence s specifičnimi učnimi težavami na razredni in predmetni stopnji imamo organizirano individualno in skupinsko pomoč.

Cilj svetovalne službe je  vključevati in podpirati vse sodelujoče v vzgojno-izobraževalnem procesu, da bi imeli vsi udeleženi boljše pogoje, bolj spodbudno okolje, več moči, več poti, več perspektive.

Starši učencev se lahko po predhodnem dogovoru oglasite na razgovor v prostorih šolske svetovalne službe v dopoldanskem času od 8.00 do 14.00 in v popoldanskem času med govorilnimi urami vsak zadnji četrtek v mesecu od 18.00 do 19.00.

 

Pedagoginja - Blanka Erjavec, univ. dipl. ped.

01 8983 147

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 • vpis prvošolcev
 • prešolanja
 • subvencionirana prehrana, šola v naravi, letovanja
 • vpis učencev tujcev
 • svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji in starši učencev
 • poklicna orientacija in vpis v srednje šole
 • izbirni predmeti
 • nivojski pouk
 • Nacionalni preizkusi znanja
 • status športnika
 • sodelovanje z zunanjimi institucijami

Šolska psihologinja - Milica Bučar, univ.dipl.psih.

01 8983 147

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 • svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji in starši učencev,
 • izvajanje ustrezne individualne in skupinske pomoči,
 • sodelovanje pri poklicni orientaciji,
 • nadarjeni učenci – odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci,
 • vodenje skupine za starše in učence.

 

Marjeta Mlakar – Agrež, prof.def.

01 8983 147, 031 679 670

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 • pomoč in svetovanje učencem, staršem in pedagoškim delavcem,
 • strokovna pomoč in svetovanje otrokom in odraslim s posebnimi potrebami,
 • koordinacija skupin za samopomoč za otroke, starše in pedagoške delavce,
 • pomoč in svetovanje otrokom, staršem in učiteljem za otroke, ki so usmerjeni in imajo dodatno strokovno pomoč,
 • pomoč in svetovanje za pripravo listovnika za pedagoške delavce ali učence,
 • vodenje šolskih timov in pomoč pri vodenju strokovnih skupin za posamezne učence,
 • pedagoško vodenje Podružnice s prilagojenim programom,
 • vodenje različnih projektov,
 • koordinacija sodelovanja šole z Društvom Sožitje Litija in Šmartno, Lions clubom in drugimi sodelavci,
 • pridobivanje sredstev s pomočjo donacij in prodaje izdelkov.

 

Svetovalna delavka PPP - Nataša Zupan Cvetežar, dipl.soc.del.

01 8983 147

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 • svetovanje  in pomoč učencem, učiteljem in staršem
 • Otroški šolski parlament
 • subvencioniranje šole v naravi, letovanja, pomoč družinam
 • poklicna orientacija in vpis v srednje šole
 • izbirni predmeti
 • nacionalni preizkusi znanja
 • intervizijska skupina učiteljev
 • sodelovanje z zunanjimi institucijami
 • skupina za samopomoč z elementi samozagovorništva
 • Naj –stniška skupina

 

Podkategorije

Dodatna strokovna pomoč
Na vrh