Tekmovanja iz znanja v šolskem letu 2017/2018

  TEKMOVANJE RAZREDI MENTORJI
  Tekmovanje iz matematike 1. – 9. r, matična šola in PŠ Sava in Polšnik Učiteljice razrednega pouka ter Angela Marolt, Alen Divjak in Miklavž Šef
   – Kenguru in Vegovo priznanje
1.  
2. Tekmovanje iz logike 1. – 9. r Mojca Žugič Perić, Angela Marolt, Tatjana Bizjak, Polona Gole
3. Tekmovanje iz zgodovine 8. in 9. r Andreja Žbogar Perakis
  Tekmovanje iz znanja slovenščine 1. – 9. r, matična šola in PŠ Sava in Polšnik Učiteljice razrednega pouka ter Jana Štojs in Irena Vrhovec
4. za Cankarjevo priznanje
5. Tekmovanje iz angleškega jezika  8. r., 9. r Florina Erbeli (8. r.), Vesna Kosmač (9.r.)
6. Tekmovanje iz nemškega jezika 9. a in 9. b r. Florina Erbeli
7. Tekmovanje iz fizike - Stefanovo priznanje 8. in 9. r  Robert Buček
8. Tekmovanje iz kemije - Preglovo priznanje 8. in 9. r  Renata Kralj
9. Tekmovanje iz geografije 6. – 9. r. Alojzija Boncelj, Vesna Kosmač
10. Tekmovanje iz biologije 8. in 9. r Ljudmila Intihar
11. Hitro računanje 2. – 9. r matična šola in PŠ Polšnik Alen Divjak, Katarina Juvan
12. Astronomija 7. - 9. r Robert Buček
13. Mladina in gore 8. in 9. r  Ljudmila Intihar
14. Male sive celice 7. – 9. r  Vesna Kosmač
15. Tekmovanje v poznavanju sladkorne bolezni 6. – 9. r. Ljudmila Intihar
16. Cicivesela šola 1. – 3. r.  PŠ Polšnik, PŠ Sava Katarina Juvan, Mojca Hauptman Jovanovič
17. Tekmujem z Lili in Binetom 3.a in 3.b Andreja Fele, Simona Hribar
18. Tekmovanje gledaliških skupin 3.-5. razred Simona Hribar, Polona Gole
Na vrh