Učenci se na matematično tekmovanje pripravljajo v sklopu pouka in z reševanjem nalog v vadnici Računam z Lili in Binetom.

CILJ TEKMOVANJA:

 • preko matematičnih vaj utrdijo in poglobijo znanje iz matematike,
 • spoznajo različne strategije reševanja nalog in samoevalvacije. 

IZVEDBA TEKMOVANJA:

 • s prijavo na zadnji strani vadnice Računam z Lili in Binetom (uredi razredničarka)
 • v mesecu maju.

 

Tekmovanje poteka na ravni šole in je namenjeno učencem, ki so v preteklem šolskem letu obiskovali logiko za 1. triletje.

Cilj tekmovanja so:

 • širjenje znanja in poglabljanje že osvojenega znanja na področju logike in lingvistike,
 • spodbujanje mladih pri nadgrajevanju znanja s področja logike in lingvistike nad zahtevnostjo šolskega programa,
 • primerjanje znanja med učenci na področju logike in lingvistike,
 • popularizacija logike in lingvistike ter izbirnega predmeta logika,
 • odkrivanje in razvijanje sposobnosti povezovanja drugih znanj in logike,
 • odkrivanje in spodbujanje nadarjenih za logično mišljenje in lingvistiko,
 • motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja logike in lingvistike,
 • spodbujanje mladih k logičnemu razmišljanju in odločanju.

Tekmovanje, ki poteka iz znanja logike, logičnega mišljenja, lingvistike je izvedeno v mesecu septembru. Organizator tekmovanje je ZOTKS.

 

Vsebina tekmovanj

Tekmovanje je namenjeno učencem in učenkam, ki radi računajo in želijo računati hitreje.

 

Cilji:

Utrjevanje računanja z osnovnimi operacijami.

Spodbujanje in širjenje hitrosti računanja z osnovnimi operacijami.


Datumi tekmovanj

Tekmovanje poteka v treh krogih, na šoli, prvi krog v mesecu novembru, drugi v decembru in tretji v januarju. Najboljši v treh krogih se srečajo v mesecu februarju in se v živo preizkusijo v peteroboju.

 

Sodelovanje na tekmovanju

Tekmujejo lahko učenci od drugega do devetega razreda. Učenci do šestega razreda se lahko prijavijo pri svojih učiteljicah, od šestega do devetega pa pri učiteljih matematike. Treniranje in tekmovanje poteka po dogovoru z učiteljem v računalniški učilnici v okviru interesnedejavnosti hitro in zanesljivo računanje.

 

Litija, september 2016

Mentor: Alen Divjak

Vsebina tekmovanja

Tekmovanje je namenjeno učencem in učenkam, ki radi rešujejo matematične naloge.

Učenci na pripravah širijo in poglabljajo usvojeno znanje pri predmetu matematike ter tudi primerjajo med seboj. S pripravami na tekmovanje odkrivajo in razvijajo sposobnosti povezovanja ostalih znanj z matematiko in svojo nadarjenost za matematiko. Učence s tem spodbujamo k nadgradnji znanja s področja matematike nad zahtevnostjo rednega šolskega programa.

 

Cilji:

Širjenje in poglabljanje osvojenega znanja matematike.

Spodbujanje učencev pri nadgradnji znanja s področja matematike nad zahtevnostjo rednega šolskega programa.

Primerjanje znanja med učenci.

Odkrivanje in razvijanje sposobnosti povezovanja ostalih znanj z matematiko.

Odkrivanje in spodbujanje nadarjenih za matematiko.

Motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja matematike.

 

Datumi tekmovanj

Tekmovanje poteka na dveh ravneh: Šolsko tekmovanje Kenguru bo v četrtek,  16. marec 2017. Najuspešnejši učenci se uvrstijo naprej na državno tekmovanje, ki bo v soboto, 22. aprila 2017.

 

Sodelovanje na tekmovanju

Tekmujejo lahko učenci od 5. do 9. razreda.  Prijavijo se pri učitelju matematike v začetku marca. Priprave bodo potekale pri razredničarki za petošolce, pri učiteljih matematike pa za šestošolce, sedmošolce, osmošolce in devetošolce.

 

Litija, september 2016

Mentorji: Alen Divjak, Angela Marolt, Miklavž Šef, razredničarki

Vsebina tekmovanja

Tekmovanje je namenjeno učencem in učenkam, ki radi rešujejo matematične naloge. Šolsko tekmovanje Kenguru je tretji četrtek v mesecu marcu. Učenci se prijavijo pri učitelju matematike v začetku marca.

 

Cilji:

Širjenje in poglabljanje osvojenega znanja matematike.

Spodbujanje učencev pri nadgradnji znanja s področja matematike nad zahtevnostjo rednega šolskega programa.

Odkrivanje in razvijanje sposobnosti povezovanja ostalih znanj z matematiko.

Odkrivanje in spodbujanje nadarjenih za matematiko.

Motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja matematike.

 

Datum tekmovanja

Šolsko tekmovanje Kenguru je tretji četrtek v mesecu marcu.

 

Sodelovanje na tekmovanju

Tekmujejo lahko učenci od 1. do 4. razreda. Učenci se prijavijo pri učitelju razrednega pouka v začetku marca.

 

Litija, september 2016

Mentorji: Alen Divjak, razredničarke

 

Na vrh