globusVsebina tekmovanja

Cilj tekmovanja je spodbujanje ustvarjalnosti in razvijanje spretnosti, sposobnosti in veščin ter vseživljenjsko znanje.

Tekmovanje iz znanja geografije je sestavljeno iz pisnega in terenskega dela.

Pri pisnem delu tekmovalci pokažejo znanje, ki ga pridobijo pri pouku in poglobljeno znanje na določeno temo, ki je vsako šolsko leto drugačna. Tema tekmovanja v šolskem letu 2018/19 je »Migracije - geografsko zgodovinska pokrajinska posebnost«.

Pri terenskem delu se pomerijo v terenskem raziskovanju različnih geografskih sestavin pokrajine, v kateri je tekmovanje.

Datumi tekmovanj

Šolsko tekmovanje: torek, 15. januar 2019 ob 14. uri

Območno tekmovanje: sredo, 6. marec 2019 ob 13. uri

Državno tekmovanje: petek, 12. april 2019 ob 11. uri

Sodelovanje na tekmovanju

Tekmujejo lahko učenci 6., 7., 8. in 9. razreda. Prijavijo se pri učiteljicah geografije na šoli v mesecu septembru in oktobru. Priprave na tekmovanje bodo potekale pri interesni dejavnosti Geografsko tekmovanje vsak petek, ob 7.30, in individualno po dogovoru. Interesna dejavnost se prične v petek, 9.11.2018.

Na OŠ Litija v znanju geografije uspešno tekmujemo že več kot petnajst let. Tekmovanje je zanimivo, ker ni samo »papirnato«, ampak vključuje tudi terensko raziskovanje različnih slovenskih pokrajin.

Več o tekmovanju lahko izveste pri mentoricah.

Litija, september 2018

Mentorica: Alojzija Boncelj

geo tek 2012

Na vrh