Urnik dodatnega pouka

DODATNI POUK, 6. do 9. razred, šolsko leto 2017/18

 

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

7.30 – 7.55

SLJ, 8. in 9. razred, od septembra do decembra,

Irena Vrhovec

 

 

BIO, 6. do 9. razred,

od septembra do decembra,

Ljudmila Intihar

 

MAT, 7. do 9. razred od januarja do aprila,

Angela Marolt

BIO, 6. do 9. razred,

od septembra do sredine oktobra,

Ljudmila Intihar

 

FIZ,  8. do 9. razred,

od januarja do aprila,

Robert Buček

 

TJA,  9. razred, od septembra do aprila,

Vesna Kosmač

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. URA

 

 

 

 

 

 

7. URA

 

 

 

 

ZGO, 8. do 9. razred, oktobra do marca,

Andreja Ž. Perakis

 

 

Nekaj ur dodatnega pouka bo opravljenih tudi zven navedenega urnika in sicer se bodo te v večjem obsegu izvajale neposredno pred tekmovanji iz posameznih predmetov. Učenci dodatnega pouka, bodo o tem predhodno obveščeni.

 

 

Na vrh