Urnik dodatnega pouka

DODATNI POUK, 6. do 9. razred, šolsko leto 2018/19

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

7.30 – 7.55

SLJ, 8. in 9. razred, od septembra do decembra,

Irena Vrhovec in Mojca Fridl


BIO, 6. do 9. razred,

od septembra do decembra,

Ljudmila Intihar

 

MAT, 7. do 9. razred od januarja do aprila,

Angela Marolt

BIO, 6. do 9. razred,

od septembra do sredine oktobra,

Ljudmila Intihar

FIZ,  8. do 9. razred,

od decembra do aprila,

Robert Buček


TJA,  9. razred, od septembra do aprila,

Vesna Kosmač

6. URA

7. URA

ZGO, 8. do 9. razred, oktobra do marca,

Andreja Ž. Perakis

 


 

Nekaj ur dodatnega pouka bo opravljenih tudi zven navedenega urnika in sicer se bodo te v večjem obsegu izvajale neposredno pred tekmovanji iz posameznih predmetov. Učenci dodatnega pouka, bodo o tem predhodno obveščeni.

 

 

Na vrh