Priprave na tekmovanja

 

URNIK PRIPRAV NA TEKMOVANJA, 6. do 9. razred, šolsko leto 2017/18 (DODATNI POUK, DELO Z NADARJENIMI UČENCI, INTERESNE DEJAVNOSTI)

 

 

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

7.30 – 7.55

SLJ, 8. in 9. razred, od septembra do decembra,

Irena Vrhovec

 

SLJ, 6. in 7. razred, od septembra do marca,

Jana Štojs

 

 

BIO, 6. do 9. razred,

od septembra do decembra,

Ljudmila Intihar

 

MAT, 7. do 9. razred od januarja do aprila

Angela Marolt

BIO, 6. do 9. razred,

od septembra do sredine oktobra,

Ljudmila Intihar

 

FIZ,  8. do 9. razred,

od januarja do aprila,

Robert Buček

 

TJA,  9. razred, od septembra do aprila,

Vesna Kosmač

 

TJA, 8. razred, od oktobra do novembra,  Florina Erbeli

 

 

 

GEO,  8. do 9. razred,

od septembra do maja,

Alojzija Boncelj

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ŠOLSKA URA

 

 

 

 

 

KEM, 9. razred, v okviru dela z nadarjenimi, od oktobra do aprila, na dva tedna

 Renata Kralj

7 ŠOLSKA URA

 

KEM, 9. razred, v okviru dela z nadarjenimi, od oktobra do aprila, na dva tedna

Renata Kralj

 

 MAT, 7. do 9. razred, od januarja do aprila,

Angela Marolt, Alen Divjak

 

ZGO, 8. do 9. razred, oktobra do marca,

Andreja Ž. Perakis

 

MAT, 7. do 9. razred, od januarja do aprila,

Angela Marolt

 

 

 

Nekaj ur PRIPRAV NA TEKMOVANJA ( dodatnega pouka, interesnih dejavnosti, ur za nadarjene učence) bo opravljenih tudi zven navedenega urnika in sicer se bodo te v večjem obsegu izvajale neposredno pred tekmovanji iz posameznih predmetov. Učenci  bodo o tem predhodno obveščeni.

 

Na vrh