Interesna dejavnost MATEMATIČNI KENGURU je namenjena učencem 3. razreda. Potekala bo ob torkih, od 14.00 do 14.45, od meseca decembra do meseca marca, v obsegu 10 ur. Prvič se bomo srečali v torek, 8. 12. 2020.

Učenci se bodo pripravljali na tekmovanje, razvijali kritično in logično mišljenje, širili znanje, poglabljali že osvojena znanja, razvijali vztrajnost, pridobivali samozavest…

Učenci se bodo udeležili tekmovanja, ki bo potekalo 18. 3. 2021.

Mentorica: Andreja Fele