1. Otroški pevski zbor Neja Debeljak 1. – 5. r.

torek 5. uro (1., 2., 3. raz.),

6. uro (4., 5. raz.)

2. Kolesarski izpit Aleksander Šparemblek 5. r. po dogovoru
3. Prireditve na Savi Mojca Hauptman Jovanovič, Lojzka Žičkar 1. – 5. r. po dogovoru
4. Igre brez meja Lojzka Žičkar 1. – 5. r.

ponedeljek, 14.00 – 15. 30

(na 14 dni)

5. Nogomet Ivan Grošelj 1. – 5. r. torek in sreda
6. Plavalni tečaj Mojca Hauptman Jovanovič 1. v mesecu aprilu
7. Glasbene delavnice Nives Čuček 1. – 5. r.

ponedeljek, 14.00 – 15. 30

(na 14 dni)