TRAJANJE PROJEKTA: september 2019 – junij  2020

CILJI PROJEKTA:

 • Približati učencem vrednote (pomoč drugim – mlajšim, razvijanje in ohranjanje interesa)
 • Spodbuditi učence k upoštevanju pravil in vrednot lepega obnašanja ter prenašanje le-tega na mlajše.
 • Seznaniti učence s sodelovanjem s širšim družbenim okoljem (povezovanje z vrtcem)
 • Učenci se učijo sodelovati med seboj in z mlajšimi.
 • Razvijati socialne veščine med učenci.
 • Razvijati naravne oblike gibanja.
 • Premagovanje slabih občutij glede šole, oblikovanje spodbudnega in pozitivnega okolja.

 

SODELUJOČI V PROJEKTU:

 • Učenci 1. a razreda
 • Maja Gelb, Nevenka Mandelj

 

NAČRTOVANJE DEJAVNOSTI V SKLOPU PROJEKTA:

 • Vzgojiteljice enote Griček in razredničarka 1. a pripravijo vsaj tri dejavnosti, v katerih bodo sodelovali učenci 1. a razreda in skupina predšolskih otrok iz enote Griček glede na potrebe vrtčevskih otrok v skupini (nekateri šole ne poznajo, se bojijo, ne marajo…)
 • Sodelujemo v vsaj treh različnih okoljih, povezanih s šolo – vrtec, igrišče/telovadnica, učilnica/knjižnica.