Zavod RS za šolstvo je razpisal tekmovanje iz znanja zgodovine z naslovom Od Železne dobe do prihoda Rimljanov na Slovenska tla. Glede na pravilnik o tekmovanju lahko tekmujejo učenci 8. in 9. razredov.

Učenci z udeležbo poglobijo svoje znanje na določenem področju, izrazijo svoj interes in krepijo svoje močno področje.

Tekmovanje poteka na treh ravneh:

Šolsko: torek, 8.12.2020, ob 13.00.

Območno: torek, 2.2.2021, ob 14.00.

Državno: sobota, 20.3.2020, ob 10.00.

Priprave na tekmovanje bodo potekale ob torkih 6. ali 7. uro (premični urnik) in v drugih možnih terminih po dogovoru z mentorico.

Mentorica: Andreja Žbogar Perakis