Na 1.triadi se od septembra do maja izvaja projekt Vrline. Z njim želimo:

  • Približati otrokom vrednote, ki jih počasi pozabljamo (pozdravljanje, radodarnost, spoštovanje,…)
  • Spodbuditi otroke k vrednotam lepega vedenja (bonton)
  • Učence seznaniti s primernim obnašanjem v različnih objektih (kultura)
  • Naučiti otroke sodelovati (sodelovanje)

V sklopu Vrlin bomo:

  • Razredničarke 1., 2. in 3. razredov (v 1. razredu v sodelovanju z II. strokovno delavko) določijo vrline in kriterije za dosego vrline.
  • Izbira vrline za vsak mesec glede na potrebe, mesečno tematiko in zanimanje otrok.
  • Predstavitev vrline na začetku meseca.
  • Pogovor o vrlini skozi dejavnosti, ki se odvijajo tekoči mesec
  • Izvajanje socialnih iger za krepitev vrline meseca
  • Vsakodnevno izvajanje dejavnosti v sklopu vrline meseca