Interesna dejavnost je namenjena učencem od 6. in 7. razreda.
Čas izvajanja: ob sredah, preduro oz. od 7.30 do 8.00 (oz. po dogovoru). Skupaj bo izvedenih 10 ur.
Namen in cilji
Učenci:
– spoznajo, da je zdravje vrednota, ki vpliva na kakovost življenja
– spoznajo pomen lastne odgovornosti za določena ravnanja in vedenja
– si pridobivajo osnove teoretičnega in praktičnega znanja prve pomoči, da lahko pomagajo sebi in drugim ob nesrečah, nezgodah in nenadnih boleznih
– spoznajo nezgodne situacije, v katerih je življenje zaradi poškodb in bolezni neposredno ogroženo in se naučijo osnov pravilnega ukrepanja
– si izoblikujejo preventivno miselnost ter se naučijo ukrepov za preprečevanje nezgodnih situacij                        Skozi celotno šolsko leto sodelujemo pri raznih akcijah rdečega križa (npr. DROBTINICA, DEJAVNOSTI V TEDNU RDEČEGA KRIŽA ..). Z interesno dejavnostjo začnemo novembra.                                                          Priporočena literatura:
Ahčan Uroš., Prva pomoč – Priročnik za učence in dijake; Založba RK Slovenije, Ljubljana 2006

Mentorica:

Mojca Rakovec, prof.