Materinski dan

 

Učenci 6. razredov so pri pouku tehnike izdelali voščilnice in z njimi na materinski dan presenetili svoje mamice.

CŠOD – Seča

Petek, 24.1.

Po petih dneh prijetnega bivanja v CŠOD Burja, se polni prijetnih vtisov in zanimivih izkušenj vračamo domov.

Torek, 21. 1.                                                    Tudi drugi dan našega bivanja v Seči je zelo hitro minil. Raziskujemo v 4. projektnih skupinah. V prvi raziskujemo gospodarski pomen morja, v drugi zavarovana območja ob morju, v tretji merimo razdalje, srčni utrip ter kalorije. V četrti skupini skušamo skozi fotografski objektiv ujeti dogajanje ob morju. Imamo se lepo.

Ponedeljek, 20. 1.                                           Vse starše 7.a in 7.b razreda obveščamo, da smo srečno prispeli v Sečo.

TEKMOVANJE MLADINA IN GORE

Vsebina tekmovanja

Cilji tekmovanja so: spoznavanje gorske pokrajine, varstvo gorske narave, varno gibanje v gorah, orientacija, nevarnosti v gorah, prva pomoč.

Tekmovanje poteka na regijski in državni ravni.

Datumi tekmovanj

Regijsko tekmovanje: 6. 11. 2021

Državno tekmovanje: 22. 1. 2022

Sodelovanje na tekmovanju

Tekmujejo lahko učenci od 6. do 9. razreda.

Litija, september 2021

Mentorica: Maja Klopčič

PROTEUSOVO TEKMOVANJE V ZNANJU BIOLOGIJE

Cilji tekmovanja: Širjenje in poglabljanje znanja biologije, odkrivanje in spodbujanje nadarjenih učencev, osveščanje učencev o pomenu razumevanja narave, njenih procesov in zakonitosti ter varovanja narave in naravne dediščine.

Tekmovanje poteka na šolski in državni ravni.

Datum tekmovanj: 

Šolsko tekmovanje: 20. 10. 2021

Državno tekmovanje: 3. 12. 2021

Sodelovanje na tekmovanju

Tekmujejo učenci 8. in 9. razreda

Litija, september 2021

Mentorica: Maja Klopčič

ŠOLSKA SHEMA – EVROPSKI PROJEKT

je ukrep skupne kmetijske politike in pomeni pomoč za oskrbo s sadjem in zelenjavo ter mlekom in mlečnimi izdelki v izobraževalnih ustanovah. V šolski shemi se otrokom v osnovni šoli in gojencem v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok zagotavlja brezplačen dodatni obrok sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov.
NAMEN ŠOLSKE SHEME
je povečanje uživanja sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov pri otrocih. Prispevala naj bi k spodbujanju zdravih prehranskih navad otrok, uživanju lokalno pridelane hrane ter  omejevanju naraščanja pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Obvezni spremljevalni izobraževalni ukrepi povezujejo otroke povezuje s kmetijstvom in izobražujejo o lokalnih prehranskih verigah, ekološkemu kmetovanju, trajnostni pridelavi in preprečevanju zavržkov hrane.
Večinski delež financiranja za izvajanje Šolske sheme se zagotovi iz proračuna Evropske unije, preostali delež iz proračuna Republike Slovenije.
NAČRT IZVAJANJA ŠOLSKE SHEME
Naša šola tudi letos sodeluje v projektu Šolska shema. Razdeljevanje sadja in zelenjave bo potekalo vsaj enkrat na 14 dni oz. pogosteje v določenem obdobju, v namenskih kotičkih za šolsko shemo ali v avli šole.
Pri izboru sadje in zelenjave upoštevamo Seznam kmetijskih proizvodov in živil v Šolski shemi. Otrokom tako ponujamo sveže sadje in zelenjavo ter predelano sadje in zelenjavo (npr: suho sadje, …) lokalnega porekla najbližjih dobaviteljev.
V projekt Šolska shema bomo tekom leta vključevali izobraževalne in promocijske aktivnosti.

CILJI so:

 • spodbujanje zdravega načina življenja,
 • ozaveščanje učencev o zdravem načinu življenja,
 • seznanjanje s sezonskim sadjem in zelenjavo,
 • vključevanje ekološko pridelanih vrst sadja in zelenjave v šolsko prehrano,
 • spodbujanje porabe lokalno pridelanega sadja in zelenjave,
 • izdelava plakatov, panojev, razstav risb ipd. na temo sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov
 • ozaveščanje učencev o pomenu uživanja sadja in zelenjave
 • vključevanje vsebin sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov v medpredmetno povezovanje (npr. biologija, gospodinjstvo, likovna umetnost,…),
 • delavnice na temo priprave jedi iz sadja in zelenjave,
 • šolski vrt,
 • predstavitev šolske sheme staršem (roditeljski sestanki), učiteljem,
 • informacije o šolski shemi na spletni strani šole.

ELEKTRONSKI VNOS IN ODDAJA VLOGE ZA POVRNITEV STROŠKOV ZA NAKUP SADJA IN ZELENJAVE
(marec, 2021; junij, 2022; julij, 2022) – Mojca Rakovec
 
Vodja projekta: Mojca Rakovec, prof.