Interesna dejavnost ples bo poteka enkrat tedensko v mali dvorani v šoli. Učenci razvijajo ustvarjalnost, ritem, gibalnost, na igriv način bodo spoznali različne plesne zvrsti in na drugačne načine reševali probleme. V skupinskih aktivnostih pa se vedno razvijajo tudi socialne veščine in sposobnosti medsebojne komunikacije.

Ples je umetnostna zvrst, pri kateri učenci sodelujejo z lastno aktivnostjo in ustvarjalnostjo kot posamezniki ali v skupini. Preko plesa si učenci pridobijo možnost telesnega izražanja, ki je enako pomembno kot besedno izražanje in pomemben spodbujevalec doživljanja in razmišljanja.

Z naučenimi plesi se bomo predstavili na šolskih proslavah in sodelovali na šolskih projektih. Udeležili se bomo območne plesne revije.

Mentorica: Tjaša Dražumerič