TRAJAJNJE PROJEKTA: september 2021 – junij 2022

NAMEN PROJEKTA:

 • Okrepiti pomen in vrednost bralne pismenosti
 • Okrepiti pozitivno samopodobo, samozavest ter občutek lastne vrednosti, ki bo pomagala učencu, da se bo lažje spopadal z izzivi, ki jih prinaša šola in življenje nasploh
 • Pristop k samostojnemu delu učencev, pri branju in vzgoji.

CILJI PROJEKTA:

 • Usvajanje tehnike branja
 • Branje z razumevanjem
 • Bralna pismenost
 • Govorno nastopanje
 • Ustvarjanje prijetnega razpoloženja in pozitivne klime v razredu
 • Motivacija za delo
 • Krepitev samozavesti
 • Usmerjanje pozornosti
 • Spodbujanje socialnih stikov
 • Pozitiven pristop k domačemu delu

SODELUJOČI V PROJEKTU:

 • učenci 4. in 5. razredov OŠ Litija
 • razredničarke v sodelovanju s šolskimi knjižničarkami OŠ Litija

NAČRTOVANE DEJAVNOSTI V SKLOPU PROJEKTA:

 • Seznanitev učencev v razredu ter staršev na roditeljskem sestanku
 • Izbira ustreznih književnih del
 • Priprava učencev na pripovedovanje obnove, doživeto pripovedovanje zgodbe pred ostalimi sošolci
 • Priprava učencev na glasno branje
 • Poustvarjanje glede na zgodbo
 • Pogovor o bralnih občutkih

Vsak učenec si izbere besedilo, ki mu najbolj ustreza. Z učiteljico se dogovorijo o datumu nastopa. Učenci s statusom tujca lahko izberejo zgodbo in besedilo v svojem maternem jeziku in jo v tem jeziku tudi predstavijo.

 

Vodja projekta: Ana Herman