MLADI GLEDALIŠČNIKI

Interesna dejavnost Mladi gledališčniki je namenjena učencem 5. razreda. Interesna dejavnost bo poteka enkrat tedensko po dogovoru z učenci. Gledališke igre bodo učenci predstavili sošolcem, matični šoli, staršem in širši lokalni skupnosti.

Mentorica:

Polona Gole