Zaradi stopnjevanja omejitev COVID – 19 je za letošnje šolsko leto tekmovanje Mladina in gore ODPOVEDANO. V okviru MK PZS se bo v prihodnje pripravil kviz s planinsko tematiko, da boste mladi tekmovalci lahko utrjevali znanje za bodoča tekmovanja v naslednjem šolskem letu.

Mentorici: Ljudmila Intihar, Maja Klopčič