Skoči na glavno vsebino


Projekti
v šolskem letu 2022/23  matična šola

Naslov projekta razredni/ šolski/državni/mednarodni razredi, ki sodelujejo vodja
Vrline razredni 1. – 3. r. Alenka Koprivnikar
Zlati sonček razredni 1. – 3. r.
in PŠ Sava
Maja Sirak
Pasavček državni 1. – 5. r. Karolina Aškerc
Medvrstniška pomoč šolski 6. – 9. r. Alenka Smrkolj
Zdrava šola državni cela šola Špela Komatar
Zen in joga za otroke razredni/šolski 2. r. Filipina G. Šparemblek
Aktivno in ustvarjalno poučevanje šolski 1. – 3. r.
matična šola, PŠ Sava in Polšnik
Mojca Žugič Perić
Kaj pa berem? šolski 4. in 5. r. Simona Hribar
Pouk na prostem šolski cela šola Tjaša Dražumerič
Shema šolskega sadja in zelenjave evropski 1. – 9. r. Mojca Rakovec
Tradicionalni slovenski zajtrk državni 1. – 9. r. Mojca Rakovec
Open Eye mednarodni, Erasmus učitelji šole Blanka Erjavec
Skupine za samopomoč in druge skupine šolski učitelji, učenci in starši cele šole Nataša Z. Cvetežar
Potovanje v znanje mednarodni, Erasmus 1. – 9. r. Mojca Žugič Perić
Nitke Šolski (v sodelovanju s Predilnico Litija) 8. in 9. r. Petra Prosen
Krokus mednarodni 6. – 9. r. Andreja Žbogar Perakis
Krpan razredni 4. in 5. r.
matična šola, PŠ Sava
Polona Gole
Policist Leon svetuje državni 5. r. Polona Gole
Branje – potovanje šolski 2. in 3. r. Marjeta Laba
OTA mednarodni, Erasmus 7. do 9. r. Miklavž Šef
ELaDiNa mednarodni, Erasmus 1. r.

Maja Sirak,

Tjaša Dražumerič

Teden pisanja z roko državni 1. do 9. r. Anita Eltrin
Pasji prijatelj v razredu šolski 1., 4. in 5. r. Simona Hribar

 

Projekti v šolskem letu 2022/23  matična šola – KNJIŽNICA

Naslov projekta razredni/ šolski/državni/mednarodni razredi, ki sodelujejo vodja
Rastem s knjigo državni 7. r. Vanja Arhnavrer
Bralnice pod slamnikom državni člani interesne dejavnosti Kulturne urice Anita Eltrin
E-twinning projekti (3) mednarodni Člani knjižničarskega krožka Nevenka Mandelj
OPB Bralna značka razredni 2. r F. G. Šparemblek
Naša mala knjižnica mednarodni 3. b Nina Petek

 

Dostopnost