Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk bo, kot vsako leto (tretji petek v novembru), tudi v šolskem letu 2022 / 2023
eden izmed osrednjih dogodkov dneva slovenske hrane. 18. 11. 2022 bomo na MŠ Litija, Enoti s prilagojenim in posebnim programom, PŠ Sava, PŠ Polšnik in vrtec Polhek izvedli dan dejavnosti (sodelujejo vsi učenci in vrtčevski otroci, razredniki in drugi učitelji . NAMEN PROJEKTA:

 • je izobraževati, obveščati in ozaveščati otroke, šolarje in širšo javnost o pomenu zajtrka, odnos do zdravega in kulturnega prehranjevanja
 • o pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega porekla
 • o pomenu kmetijske dejavnosti in čebelarstva za pridelavo
 • problem zavržene hrane in racionalno ravnanje z embalažo
 • ozaveščanje o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanjem športnih aktivnosti

CILJ PROJEKTA:

 • z zajtrkom bomo popestrili redno šolsko oz. vrtčevsko prehrano
 • otroci bodo pridobili dodatna znanja o lokalno pridelanih živilih, kmetijstvu in čebelarstvu
 • otroci bodo pridobili dodatna znanja o zdravem načinu prehranjevanja in telesni dejavnosti za zdravje
 • preprečevati debelost in prekomerno telesno težo
 • skozi kulturno-umetnostne vsebine (pesmi, pravljice, glasba) spoznavati pomen zdravja in lokalno pridelane hrane

ZA SLOVENSKI ZAJTRK BOMO IMELI:

 • ekološki kruh (Deveta vas),
 • mleko (kmetija Zajc),
 • maslo (kmetija Korbar),
 • med (Grošelj) in
 • ekološko jabolko (Rožej).

Sredstva za nakup živil bodo zagotovljena s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje in predstavljajo nakup dodatnega obroka, to je zajtrka, ki mora biti sestavljen iz naštetih živil. Ta dan bodo imeli učenci tudi malico. NAČRTOVANJE DEJAVNOSTI V SKLOPU PROJEKTA:

 • obiskal čebelarja,
 • obisk sadjarke
 • obisk kmetije Zajc
 • telesna dejavnost
 • kulturne vsebine
 • prehranske vsebine (»Kje vse se skriva sladkor?«; Veš kaj ješ?; Prehranski kviz; Bonton; Križanka – TSZ,
 • idr.

ELEKTRONSKI VNOS IN ODDAJA VLOGE ZA POVRNITEV STROŠKOV ZA NAKUP ŽIVIL (december 2022) – Mojca Rakovec

Vodja projekta: Mojca Rakovec, prof.