Cilji tekmovanja: Širjenje in poglabljanje znanja biologije, odkrivanje in spodbujanje nadarjenih učencev, osveščanje učencev o pomenu razumevanja narave, njenih procesov in zakonitosti ter varovanja narave in naravne dediščine.

Tekmovanje poteka na šolski in državni ravni.

Datum tekmovanj: 

Šolsko tekmovanje: 20. 10. 2021

Državno tekmovanje: 3. 12. 2021

Sodelovanje na tekmovanju

Tekmujejo učenci 8. in 9. razreda

Litija, september 2021

Mentorica: Maja Klopčič