Interesna dejavnost   Ker sladkorna bolezen sodi med tiste kronične bolezni, ki predstavljajo velik zdravstveni problem, je zgodnje osveščanje o znakih in posledicah SB zelo pomembno.  Cilj tekmovanja je preprečevati sladkorno bolezen tipa 2 z uravnoteženo in zdravo prehrano, spodbuditi telesno aktivnost, preprečiti zaplete kot posledico sladkorne bolezni.  Sodelovanje na tekmovanju Tekmovanje je namenjeno učencem od 6. do 9. razreda in poteka na dveh ravneh (šolsko in državno tekmovanje). Priprave bodo potekale intenzivno v septembru in oktobru. Novembra se bodo trije najboljši učenci, ki so dosegli najmanj 36 točk na šolskem tekmovanju pripravljali za državno tekmovanje, individualno po dogovoru. Priprave se bodo izvajale pri interesni dejavnosti v učilnici L. 

Šolsko tekmovanje: petek, 14. 10. 2021                                                                                                                    Državno tekmovanje: sobota, 19. 11. 2021

Mentorica: Mojca Rakovec, prof.