Interesna dejavnost je namenjena učencem 1. in 2. razreda. Pri interesni dejavnosti Ustvarjanje iz papirja bodo učenci urili:

  • ročne, intelektualne in vedenjske sposobnosti izdelovanja izdelka,
  • spoznavali in rokovali različnimi papirnatimi materiali,
  • spoznavali ustrezne delovne pripomočke,
  • razvijali delovne navade ter krepili veselje do dela,
  • razvijali svojo domišljijo, osredotočenost, vztrajnost, doslednost ter discipliniranost pri delu.

Preko dejavnosti se bodo:

  • naučili ceniti lastno delo,
  • spoznali, da lahko sami z nekoliko truda izdelajo zanimive in celo uporabne izdelke.

Pri interesni dejavnosti Ustvarjanje iz papirja bomo pokrili področja barvanja, trganja papirja, mečkanje papirja, striženje, zgibanje ter lepljenje papirja, nastajali bodo lepi in zanimivi izdelki.

Mentorica dejavnost: Mojca Žugič Perić