Staršem učencev 7., 8. in 9. razredih

Staršem učencev 7., 8. in 9. razredih

 

 

 

 

 

Dragi starši!

OŠ Litija je vključena v Erasmus+ mednarodni projekt Potovanje v znanje, v katerem izvajamo različne aktivnosti doma in v tujini: pripravljalni obiski, sledenja na delovnem mestu, izobraževalni tečaji ter kratkoročne mobilnosti učencev in učiteljev.

(več …)

Predstavitev košarke in rokometa na 1. triadi

Predstavitev košarke in rokometa na 1. triadi

V začetku septembro so bili učenci vključeni v predstavitev košarke in rokometa. Društva so se dobro pripravila. Vsi učenci so bili aktivno vključeni in ob koncu predstavitve nasmejani do ušes.

 

Potovanje v znanje; projekt Erasmus+

 

 

 

CILJI PROJEKTA:

 • Krepiti evropsko razsežnost poučevanja in učenja prek spodbujanja vrednost vključevanja in raznolikosti, strpnosti in demokratične udeležbe.
 • Izboljšati kakovost poučevanja in izobraževanja prek spodbujanja uporabe novih tehnologij in inovativnih metod poučevanja.
 • Prispevati k oblikovaje evropskega izobraževalnega prostora prek omogočanja, da učna mobilnost postane realna možnost za vse učence in strokovne delavce v šolskem izobraževanju.

STANDARDI KAKOVOSTI ERASMUS+:

 • Osnovna načela; vključevanje in raznolikost; okoljska varnost in odgovornost, digitalno izobraževanje – vključevanje z virtualnim sodelovanjem, virtualno mobilnostjo in kombinirano mobilnostjo; aktivna udeležba v mreži organizacije Erasmus – podpora evropskemu izobraževalnemu prostoru.
 • Dobro upravljanje aktivnosti mobilnosti
 • Zagotavljanje kakovosti in nudenje podpore udeležencem – priprava, spremljanje in podpora, evalvacija, učni izidi
 • Deljenje rezultatov z drugimi organizacijami in javno

DEJAVNOSTI PROJEKTA:

 • Sestanki projektnega tima, delitev novih znanj in primerov dobre prakse
 • Sledenje na delovnem mestu
 • Mobilnost učencev in učiteljev
 • Strukturirana izobraževanj
 • Gostovanje tujih strokovnjakov in bodočih učiteljev iz tujine
 • Pripravljalni obisk
V gozdni učilnici

V gozdni učilnici

Prvošolci vsak teden obiščejo gozdno učilnico, kjer izvedejo del pouka in se nato igrajo.

 

 

 

 

 

 

V tednih vseživljenjskega učenja so v gozdno učilnico povabili tudi predšolske otroke iz vrtca Litija – enota Najdihojca, Griček in Ribica.

Pripravili so jim Gozdnega binga. Naloga Binga je bila, da so iskali mravljo, pajka, bukov list, korenine, kamen, različne veje ter gozdne rastline različnih barv.

Po uspešno opravljeni nalogi, so se vsi skupaj igrali in spoznavali.

Športni dan – poletni pohod

Športni dan – poletni pohod

Vreme je že zjutraj kazalo na prijeten topel dan. V razredu smo si hitro razdelili malico in se zaščitili pred klopi.

Ponovili smo kako je potrebno hoditi ob cesti in komaj čakali da odidemo na pohod.

 

 

 

 

 

Na poti so nas učiteljice pogosto opozarjale, da naj ne hodimo po robu pločnika.

Ko smo prišli do travnika, smo imeli prvi odmor. Slekli smo se in spili požirek vode.

 

 

 

 

 

 

Pot smo nadaljevali do travnika ob gozdu, kjer smo zaplesali ljudske in umetne plese, ki smo se jih letos učili.

 

 

 

 

 

 

Kmalu smo prišli do cilja. Pojedli smo malico in se igrali skupinske igre.

Ob 12.00 nas je že čakal avtobus, ki nas je odpeljal proti šoli.

Komaj smo čakali, da pridemo v šolo, saj nas je tam že čakalo kosilo.

Imeli smo se krasno.