TEKMOVANJE V ZNANJU NARAVOSLOVJA – NARAVOSLOVNA KRESNIČKA

Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije

TEKMOVANJE V ZNANJU NARAVOSLOVJA – NARAVOSLOVNA KRESNIČKA

Opis tekmovanja

Tekmovanje Kresnička je tekmovanje v znanju naravoslovja za učence od 1. do 7. razreda osnovne šole.

Na OŠ Litija bomo tekmovanje izvedli za učence 4. in  5. razredov.

Šolsko tekmovanje bo v četrtek, 6. aprila 2023.

Bistven del tekmovanja so eksperimenti, ki jih bodo učenci izvajali pri dodatnem pouku, lahko pa jih izvedejo tudi doma.

Vsaka tekmovalna skupina bo izvedla tri naravoslovne poskuse. Vsebine, iz katerih črpamo, so biološke, kemijske, fizikalne, astronomske, geografske in geološke, po možnosti vsaj v katerem od poskusov povezane tudi medpredmetno. Teme v šolskem letu 2022/23 so PREVESNA GUGALNICA, RJAVENJE ŽEBLJEV, STISKANJE PESTI.

Pripomočki, ki jih učenci za izvedbo poskusov potrebujejo, so preprosti. Vsa vprašanja na tekmovanju se nanašajo na opažanja pri opravljanju poskusov iz razpisa in na pojave, ki v teh poskusih nastopajo.

Cilji in namen tekmovanja

 • spodbujanje in popularizacija eksperimentiranja,
 • spopolnjevanje v eksperimentalnem delu,
 • širjenje znanja in poglabljanje že osvojenih znanj tudi nad zahtevnostjo rednega programa na področju naravoslovja za OŠ,
 • primerjanje znanja med učenci na področju naravoslovja,
 • popularizacija naravoslovja,
 • odkrivanje in spodbujanje za naravoslovje nadarjenih učencev,
 • motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja naravoslovja.

Mentorice Kresničke: Ksenja Knez, Polona Gole, Simona Hribar in Petra Pavlica

TEKMOVANJE IZ ZNANJA ANGLEŠČINE

V šolskem letu 2022/2023 Zavod RS za šolstvo razpisuje Selekcijsko tekmovanje s področja angleščine za učenke in učence 8. in 9. razreda osnovne šole. Tekmovanje poteka na dveh ravneh – šolski in državni ravni, ter v dveh tekmovalnih skupinah – za 8. in 9. razred.

Posamezne ravni tekmovanja za učence 8. in 9. razreda bodo izvedene:

 • šolska raven tekmovanja: četrtek, 22. 11. 2022, ob 13. uri,
 • državna raven tekmovanja: sreda, 30. 3. 2023, ob 14. uri.

Knjižna predloga za državno raven tekmovanja – 9. razredJohn Green: Turtles All the Way Down.

Na šolski ravni tekmovanja v 8. in 9. razredu literarne predloge ni.

Cilji tekmovanja so:

 • spodbujanje učencev k doseganju višje ravni znanja angleškega jezika
 • spodbujanje učencev k temeljitejšemu, bolj poglobljenemu in samostojnejšemu učenju na osnovi razpoložljivih virov
 • odkrivanje nadarjenih za tuje jezike

Priprave na tekmovanje za oba razreda bodo potekale ob torkih, 7. šolsko uro. Mentorici sta Anita Trobiš (8.r) in Tanja Teraž Železnik (9.r).

TEKMOVANJE IZ ZNANJA ZGODOVINE

Zavod RS za šolstvo je razpisal tekmovanje iz znanja zgodovine z naslovom Rimski vsakdan na Slovenskih tleh.

Šolsko: torek, 7.12.2021, ob 13.00.

Državno: četrtek, 10.3.2022, ob 14.00.

Učence se bodo pripravljali po predloženi literaturi, ki je objavljena ob razpisu tekmovanja. Priprave na tekmovanje bodo potekale ob četrtkih 7. uro in po dogovoru z mentorico.

Vsebinski standardi:

Učenec/učenka:

 • Pojasni glavne značilnosti rimskega vsakdana.
 • Na primerih pojasni značilnosti življenja v mestih.
 • Na primerih pojasni značilnosti rimske družine.
 • Opiše značilnosti rimske vzgoje in izobraževanja.
 • Opiše značilnosti življenja.
 • Spozna novejša arheološka odkritja.

Mantorica Andreja Žbogar Perakis.

Tekmovanje v znanju geografije

Zavod RS za šolstvo v šolskem letu 2021/22 razpisuje selekcijsko tekmovanje s področja geografije na temo Gore Slovenije in sveta.

Cilji tekmovanja so širjenje in poglabljanje že osvojenih znanj tudi nad zahtevnostjo rednega programa na področju geografije za osnovne šole, popularizacija geografije, odkrivanje in spodbujanje za geografijo nadarjenih učencev in dijakov in motiviranje za nadaljnje poglabljanje znanja s področja geografije.

Tekmovanje je sestavljeno iz obveznega pisnega dela na šolski ravni in obveznega pisnega ter terenskega dela na državni ravni. Šolska raven je sestavljena iz dveh sklopov: obča regionalna geografija in vsebine iz virov in literature. Na državni ravni je dodan še sklop iz terenskega dela.

Tekmovanja se lahko udeležijo vsi učenci od 6. do 9. razreda osnovne šole in sicer v dveh tekmovalnih skupinah: Osnovna šola A (8. in 9. razred) in Osnovna šola B (6. in 7. razred).

Datumi tekmovanj:

 • šolska raven: torek, 16. 11. 2021, ob 13. uri,
 • državna raven: sobota, 2. 4. 2022, ob 10. uri.

Priprava na tekmovanje bo potekala v okviru dodatnega pouka v petek predhodno šolsko uro (7.30–8.00) in v drugih možnih terminih po dogovoru z mentorjem.

Mentor: Blaž Jerman

Tekmovanje iz znanje fizike za Stefanova priznanja

Tekmovanje poteka na treh ravneh. Učenci tekmujejo za bronasta, srebrna in zlata Stefanova priznanja. 

Cilji tekmovanja so: širjenje znanja in poglabljanje že osvojenih znanj tudi nad zahtevnostjo rednega programa na področju fizike za OŠ, primerjanje znanja med učenci na področju fizike, popularizacija fizike, odkrivanje in spodbujanje za fiziko nadarjenih učencev, spopolnjevanje v eksperimentalnem delu, motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja fizike, spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij.

Učenci in učenke iz osnovnih šol tekmujejo v naslednjih skupinah:

 • 8. razred 
 • 9. razred.

Datumi tekmovanj v šolskem letu 2020/21 so:

 • šolsko tekmovanje 2. februar 2022
 • regijsko tekmovanje 14. april 2022
 • državno tekmovanje 21. maj 2022

Priprave bodo potekale intenzivno od decembra do maja ob različnih dnevih ( sprotni dogovori).

Učenci se na tekmovanju poleg računskih nalog srečajo tudi z eksperimentalnimi nalogami. Za najuspešnejše tekmovalce na državnem tekmovanju je organizirana poletna šola, kjer lahko učenci v prijetnem vzdušju s sovrstniki spoznavajo dodatne fizikalne vsebine.

Mentor: Robert Buček

TEKMOVANJE MLADINA IN GORE

Vsebina tekmovanja

Cilji tekmovanja so: spoznavanje gorske pokrajine, varstvo gorske narave, varno gibanje v gorah, orientacija, nevarnosti v gorah, prva pomoč.

Tekmovanje poteka na regijski in državni ravni.

Datumi tekmovanj

Regijsko tekmovanje: 6. 11. 2021

Državno tekmovanje: 22. 1. 2022

Sodelovanje na tekmovanju

Tekmujejo lahko učenci od 6. do 9. razreda.

Litija, september 2021

Mentorica: Maja Klopčič