Interesna dejavnost: Vesele urice

Vsebine interesne dejavnosti VESELE URICE so: socialne igre, otroške ljudske igre, gibanje ob glasbi. Cilji interesne dejavnosti VESELE URICE so: razvijanje socialnih veščin, spodbuditi otroke, da razmišljajo o sebi, spoznanje ljudskega izročila in razvoj gibalnih in plesnih sposobnosti.
Interesna dejavnost bo potekala ob petkih od 12. 40 do 13. 25. Namenjena je učencem 1., 2. in 3. razreda. Število učencev 15.
Mentorica: Melita Rozina Golob

Interesna dejavnost: Nogomet

Namen dejavnosti je navajanje vadečih na vzgojo volje pri telesnih in psihičnih naporih.

CILJI:

 • krepitev motoričnih sposobnosti
 • razvijanje delovnih navad
 • razvijanje poštenih odnosov v igri
 • navajanje na medsebojne odnose in delo v skupini
 • znati športno prenesti poraz
 • prevzemanje odgovornosti
 • uživanje v igri

Časovna opredelitev:

Interesna dejavnost bo namenjena učencem:

 • 1. in 2. razreda, ob torkih od 16:00 do 16:45
 • 3., 4. in 5. razreda, ob sredah od 16:00 do 16:45.

Mentor: Ivan Grošelj

Projekt: Beremo mlajšim

Trajanje projekta:

konec septembra 2022, do  junija 2023

Cilji:

 • učenci bodo urili glasno branje,
 • na mlajše bodo prenašali zanimanje za branje in poslušanje pravljic,
 • pripravljali se bodo na javno nastopanje,
 • predstavljali bodo vsebine prebranih knjig,
 • z mlajšimi otroki se bodo pogovarjali o pravljičnih junakih in skupaj ilustrirali,
 • sodelovali bodo v različnih delavnicah, ki jih bomo pripravili po branju knjig

Sodelujoči:

 • Učenci 4. in 5. razreda z vodjo projekta
 • Otroci iz vrtca Kekec s svojimi vzgojiteljicami

Vodja projekta: Lojzka Žičkar

 

Projekti: Pasavček

»Osnovni namen projekta Pasavček je spodbuditi dosledno in pravilno uporabo otroških varnostnih sedežev in pripetost otrok med vožnjo. Slogan projekta je Red je vedno pas pripet.« (Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa)

CILJI PROJEKTA:

 • Spoznati nevarnosti v prometu (alkohol, vremenske razmere) in njihove posledice.
 • Učenec pozna pravilno uporabo varnostnega pasu in otroškega avto sedeža in ve kakšne so posledice nepravilne uporabe oz. neuporabe.
 • Pozna prometne znake v okolici šole in znake pomembne za pešce, kolesarje in avtomobile.
 • Pozna pravila obnašanja v različnih prevoznih sredstvih.

Projekt je namenjen učencem POŠ Sava (1. – 5. razreda) in 1. razredom matične šole Litija.

Projekti: Razredna knjižnica

Cilj projekta:

Razvijanje in spodbujanje bralne kulture pri ciljni populaciji od 1. do 5. razreda.

Spodbujanje družinskega branja.

Razvijanje pozitivnega odnosa do lepe besede .

Otroci se seznanijo tudi z odgovornostjo, da se knjig ne sme predolgo zadrževati pri sebi doma, ker še nekdo drug čaka nanje, da jih prebere.

Dejavnosti:

Ker otroci nimajo opremljene šolske knjižnice, v dogovoru s Knjižnico Litija uredimo razredno knjižnico s knjigami iz mestne knjižnice, ki so primerne za učence od 1. do 5. razreda. Otroci si knjige lahko izposodijo oz. knjige vrnejo in zamenjajo vsak ponedeljek in petek zjutraj, od 7. 30 do 7.50. Pri tem učiteljice vodijo evidenco o izposojenih knjigah.

Interesna dejavnost: Plavalni tečaj za 1. razred

Kraj izvedbe: bazen OŠ Šmartno

Čas izvedbe: 22. 5. 2023 – 24. 5. 2023

Trajanje tečajev plavanja: 10 urni tečaj za učenke in učence 1. razreda (6 učencev)

Cilji programa plavalnih tečajev v 1. razredu:

 • prilagajanje na vodo skozi igro
 • učenje prve tehnike plavanja
 • učenje druge tehnike plavanja (za boljše učenke in učence)

Mentorica: Mojca Hauptman Jovanovič