Kolesarski izpit

V šolskem letu 2021/22 poteka usposabljanje za samostojno vožnjo s kolesom – kolesarski izpit ob ponedeljkih in sredah od 15:30 do 17:00 za matično šolo, za PŠ pa po dogovoru.

Mentor: Aleksander Šparemblek

Prva pomoč

Po zimskih počitnicah se bo začela izvajati ID Prva pomoč za učence 4. in 5. razreda. Naučili se bomo kaj je prva pomoč, ravnati preventivno, prepoznati osnovne znake, znati pravilno pristopiti ter ukrepati in sodelovati pri praktičnih vajah. ID se bo izvajala v 10 srečanjih. Prijavnice bodo učenci prejeli s strani mentorice v času pred začetkom izvajanja.

Mentorica: Maja Sirak

Planinčki

Učenci razredne stopnje se bomo v sodelovanju z učenci s predmetne stopnje in njihovimi mentorji mesečno podali na planinski izlet. Sodelovali in družili se bomo tudi s Planinskim društvom Litija ter s sosednjimi šolami. Izleti se bodo izvajali mesečno. Med izleti in skupnim druženjem se bomo spoznavali z različnimi temami kot so orientacija, prva pomoč, gozdni bonton, spoštovanje in varovanje narave, prepoznava različnih pohodnih poti in hribov. Najbolj dobrodošla pa je dobra volja in veselje do narave ter druženja.

Mentorici razredne stopnje: Tjaša Dražumerič in Maja Sirak

Interesna dejavnost: Mladi knjižničarji LibBros

 

(več …)

Kulturne urice

ID Kulturne urice je namenjena učencem, ki bodo sodelovali na literarnih natečaji, nastopali na prireditvah šole in zunaj nje ter oblikovali prispevke za Zoomnice.  Dejavnost pokriva različna področja, zato se bodo učenci z mentoricama sproti dogovarjali za urnik srečanj.

ID dejavnost vodita Jana Štojs in Anja Arhnaver.

Interesna dejavnost PLES

Interesna dejavnost PLES

Interesna dejavnost ples bo poteka enkrat tedensko v mali dvorani v šoli. Učenci razvijajo ustvarjalnost, ritem, gibalnost, na igriv način bodo spoznali različne plesne zvrsti in na drugačne načine reševali probleme. V skupinskih aktivnostih pa se vedno razvijajo tudi socialne veščine in sposobnosti medsebojne komunikacije.

Ples je umetnostna zvrst, pri kateri učenci sodelujejo z lastno aktivnostjo in ustvarjalnostjo kot posamezniki ali v skupini. Preko plesa si učenci pridobijo možnost telesnega izražanja, ki je enako pomembno kot besedno izražanje in pomemben spodbujevalec doživljanja in razmišljanja.

Z naučenimi plesi se bomo predstavili na šolskih proslavah in sodelovali na šolskih projektih. Udeležili se bomo območne plesne revije.

Mentorica: Tjaša Dražumerič