INTERESNE DEJAVNOSTI v šolskem letu 2020/21

Na šoli učencem ponujamo pestro ponudbo interesnih dejavnosti, ki jih vodijo učitelji šole ali zunanji sodelavci.

Večina interesnih dejavnosti poteka od oktobra do maja v tečajni obliki ali redno skozi vse šolsko leto. Redko se interesne dejavnosti pričnejo že septembra. Učenci se za interesno(e) dejavnost(i) odločijo glede na svoje želje in možnosti. Po zbranih prijavah v mesecu septembru bomo določili termine, ki še niso znani. Pridržujemo si pravico, da zaradi organizacijskih potreb, zapisane termine spremenimo. Če za določeno interesno dejavnost ne bo zanimanja, se ne bo izvajala.

Interesne dejavnost se bodo izvajale glede na aktualno zdravstveno stanje v državi in šolskem okolišu.

več…

INTERESNA DEJAVNOST MATEMATIČNI KENGURU za učence 3. razreda

Interesna dejavnost MATEMATIČNI KENGURU je namenjena učencem 3. razreda. Potekala bo ob torkih, od 14.00 do 14.45, od meseca decembra do meseca marca, v obsegu 10 ur. Prvič se bomo srečali v torek, 8. 12. 2020.

Učenci se bodo pripravljali na tekmovanje, razvijali kritično in logično mišljenje, širili znanje, poglabljali že osvojena znanja, razvijali vztrajnost, pridobivali samozavest…

Učenci se bodo udeležili tekmovanja, ki bo potekalo 18. 3. 2021.

Mentorica: Andreja Fele

Ustvarjanje iz papirja

Interesna dejavnost je namenjena učencem 1. in 2. razreda. Pri interesni dejavnosti Ustvarjanje iz papirja bodo učenci urili:

  • ročne, intelektualne in vedenjske sposobnosti izdelovanja izdelka,
  • spoznavali in rokovali različnimi papirnatimi materiali,
  • spoznavali ustrezne delovne pripomočke,
  • razvijali delovne navade ter krepili veselje do dela,
  • razvijali svojo domišljijo, osredotočenost, vztrajnost, doslednost ter discipliniranost pri delu.

Preko dejavnosti se bodo:

  • naučili ceniti lastno delo,
  • spoznali, da lahko sami z nekoliko truda izdelajo zanimive in celo uporabne izdelke.

Pri interesni dejavnosti Ustvarjanje iz papirja bomo pokrili področja barvanja, trganja papirja, mečkanje papirja, striženje, zgibanje ter lepljenje papirja, nastajali bodo lepi in zanimivi izdelki.

Mentorica dejavnost: Mojca Žugič Perić

Kitajščina za začetnike

Prostovoljec Felix Heinzel na naši šoli izvaja interesno dejavnost Kitajščina za začetnike, za  učence od 6. do 8. razreda.  Interesna dejavnost poteka vsak četrtek 7. šolsko uro. Obiskuje jo 15 učenk in učencev. Vsi so željni novega znanja in se z veseljem učijo novih simbolov in pomenov kitajskih besed.

Katja Kos

Ustvarjalnice

Spoštovani starši in učenci 2. in 3. razreda.

Prvotno načrtovana skupina, ki naj bi imela ID Ustvarjalnice ob sredah, se je zaradi velikega števila vpisanih učencev razdelila na 2 skupini. Tako se ID izvaja ob sredah za 3. razred in ob četrtkih za 2. razred. Vodenje četrtkove skupine za 2. razred bo prevzela učiteljica Alenka Smrkolj. Hvala za razumevanje.

Mentorica: Maja Gelb

Ustvarjalnice

Tudi pri Ustvarjalnicah nismo pozabili na aktualne dogodke, zato smo se v namen tradicionalnega slovenskega zajtrka učenci 2. in 3. razreda naučili plesti zapestnice s čebeljim vzorcem…in še kar pridno, kot čebelice, ustvarjajo tudi doma z različnimi barvami. Bravo učenci.