Odjava šolske prehrane

NAVODILA ZA ODJAVO ŠOLSKE PREHRANE ZA STARŠE:

ODJAVA PREHRANE ( V RAČUNOVODSTVO ŠOLE- BETI MLINAR TEL. ŠT. : 8985-099):

Prehrano odjavljajo starši, oz. skrbniki.

Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanj ter srečanj, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola sama. V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za čas odsotnosti učenca. Prehrana se odjavi v računovodstvu šole. Starši odjavijo prehrano ustno, po elektronski pošti pa izključno na prehrana.os-litija@guest.arnes.si ali pisno osebno. Posamezni obrok (malica in zajtrk) je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej in sicer do 9.00 ure, kosilo pa najkasneje do 8.00 ure dopoldne za tekoči dan.

Obvestilo (pisno, po elektronski pošti) mora vsebovati: dan preklica, ime in priimek osebe, ki je odjavila prehrano, ime in priimek ter razred učenca, za kateri dan oz. dneve je odjavljena prehrana, kaj se odjavlja (zajtrk, malica, kosilo), ter podpis osebe, ki je odjavila prehrano (če je odjava v pisni obliki). Nepopolnih odjav iz katerih niso razvidni vsi podatki, ne bomo upoštevali.

SUBVENCIONIRANA PREHRANA

Učenci bodo lahko pridobili subvencijo za šolsko prehrano (če ste učenca prijavili na šolsko prehrano) po enakih merilih kot doslej (subvencija malice oz. brezplačna malica pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ne presega 53% neto povprečne plače, subvencija za kosilo pa tistim, ki ne presega 18% neto povprečne plače), poenostavlja pa se postopek pridobivanja pravice. Staršem ni več treba oddajati vlogo za uveljavljanje subvencije malice in kosila na Center za socialno delo, saj upravičenost izhaja iz uvrstitve v dohodkovni razred, ki je ugotovljena v veljavni odločbi o otroškem dodatku, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku na dan 1.9.2015.

Učenci, ki so upravičeni do subvencije za malico ali kosilo imajo pravico do subvencije za malico ali kosilo za prvi dan odsotnosti, če se zaradi bolezni oz. izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oz. prevzeti obroka (v vsakem primeru morajo starši javiti odsotnost v računovodstvo šole). V kolikor malica oz. kosilo ni odjavljena, starši plačajo polno ceno prehrane.

Pri izstavljanju mesečnih obveznosti bomo preverjali podatke odsotnosti vaših učencev pri pouku, ter vaših odjav, ki ste jih javili v računovodstvo šole.

V izogib nesporazumov v vezi z plačevanjem stroškov prehrane vas prosimo, da upoštevate ta navodila.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav                                                                                                                                                                                                                                                                Ravnatelj:                                                                                                                                                                        Peter Strle, prof.

NAVODILA ZA ODJAVO ŠOLSKE PREHRANE ZA STARŠE:

ODJAVA PREHRANE (TEL. ŠT. PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA DARINKE RIBIČ POLŠNIK : 8973-101):

Prehrano odjavljajo starši, oz. skrbniki.

Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanj ter srečanj, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola sama. V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za čas odsotnosti učenca. Prehrana se odjavi na Podružnično osnovno šolo Darinke Ribič Polšnik. Starši odjavijo prehrano ustno. Posamezni obrok -malica je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej in sicer do 8.00 ure, kosilo pa najkasneje do 8.00 ure za tekoči dan. Če starši obrokov pravočasno ne odjavijo, plačajo polno ceno obroka.

SUBVENCIONIRANA PREHRANA

Učenci bodo lahko pridobili subvencijo za šolsko prehrano (če ste učenca prijavili na šolsko prehrano) po enakih merilih kot doslej (subvencija malice oz. brezplačna malica pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ne presega 53% neto povprečne plače, subvencija za kosilo pa tistim, ki ne presega 18% neto povprečne plače), poenostavlja pa se postopek pridobivanja pravice. Staršem ni več treba oddajati vlogo za uveljavljanje subvencije malice in kosila na Center za socialno delo, saj upravičenost izhaja iz uvrstitve v dohodkovni razred, ki je ugotovljena v veljavni odločbi o otroškem dodatku, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku na dan 1.9.2015.

Učenci, ki so upravičeni do subvencije za malico ali kosilo imajo pravico do subvencije za malico ali kosilo za prvi dan odsotnosti, če se zaradi bolezni oz. izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oz. prevzeti obroka (v vsakem primeru morajo starši javiti odsotnost v računovodstvo šole). V kolikor malica oz. kosilo ni odjavljena, starši plačajo polno ceno prehrane.

Pri izstavljanju mesečnih obveznosti bomo preverjali podatke odsotnosti vaših učencev pri pouku, ter vaših odjav, ki ste jih javili v računovodstvo šole.

V izogib nesporazumov v vezi z plačevanjem stroškov prehrane vas prosimo, da upoštevate ta navodila.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav

 

Ravnatelj:

Peter Strle, prof.

NAVODILA ZA ODJAVO ŠOLSKE PREHRANE ZA STARŠ:

ODJAVA PREHRANE (TEL. ŠT. PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA SAVA : 8974-088):

Prehrano odjavljajo starši, oz. skrbniki.

Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanj ter srečanj, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola sama. V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za čas odsotnosti učenca. Prehrana se odjavi na Podružnično osnovno šolo Sava. Starši odjavijo prehrano ustno. Posamezni obrok -malica je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej in sicer do 7.50 ure, kosilo pa najkasneje do 7.50 ure za tekoči dan. Če starši obrokov pravočasno ne odjavijo, plačajo polno ceno obroka.

SUBVENCIONIRANA PREHRANA

Učenci bodo lahko pridobili subvencijo za šolsko prehrano (če ste učenca prijavili na šolsko prehrano) po enakih merilih kot doslej (subvencija malice oz. brezplačna malica pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ne presega 53% neto povprečne plače, subvencija za kosilo pa tistim, ki ne presega 18% neto povprečne plače), poenostavlja pa se postopek pridobivanja pravice. Staršem ni več treba oddajati vlogo za uveljavljanje subvencije malice in kosila na Center za socialno delo, saj upravičenost izhaja iz uvrstitve v dohodkovni razred, ki je ugotovljena v veljavni odločbi o otroškem dodatku, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku na dan 1.9.2015.

Učenci, ki so upravičeni do subvencije za malico ali kosilo imajo pravico do subvencije za malico ali kosilo za prvi dan odsotnosti, če se zaradi bolezni oz. izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oz. prevzeti obroka (v vsakem primeru morajo starši javiti odsotnost v računovodstvo šole). V kolikor malica oz. kosilo ni odjavljena, starši plačajo polno ceno prehrane.

Pri izstavljanju mesečnih obveznosti bomo preverjali podatke odsotnosti vaših učencev pri pouku, ter vaših odjav, ki ste jih javili v računovodstvo šole.

V izogib nesporazumov v vezi z plačevanjem stroškov prehrane vas prosimo, da upoštevate ta navodila.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav                                                                                                                                                                                                                                                                Ravnatelj:                                                                                                                                                                        Peter Strle, prof.

Pravila solske prehrane

Sprememba zakona