CŠOD JURČEK – 1. DAN

V meglenem jutru smo se odpravili iz Litije, v Kočevju pa nas je pričakal lep sončen jesenski dan. Najprej smo se namestili po sobah in spoznali pravila, da bo bivanje v domu prijetno za nas vse. Popoldne smo odšli na pohod po Kočevju.Ogledali smo si Rudniško jezero z okolico. Zvečer smo se zabavali na spoznavnem večeru.

 

 

DOM JURČEK KOČEVJE

Četrtošolci so srečno prispeli v Kočevje in so se že namestili v domu Jurček.

OBISK CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE

V petek 20. 9. 2019 so imeli učenci 4. razredov tehniški dan na temo ekologije. Obiskali so Centralno čistilno napravo Litija in Šmartno pri Litiji, ki stoji na vzhodnem delu Litijskega polja tik nad sotočjem reke Save in reke Reke. Ogledali so si delovanje mehanske biološke čistilne naprave, sprejem odpadnih voda, strojno zgoščevanje in odvoz odpadnih snovi. Delavci KSP Litija so jih zelo prijazno sprejeli, jih popeljali na voden ogled in jih pogostili s sladkimi dobrotami. Z ogledom na terenu so bili zadovoljni, svoje znanje pa bodo nadgradili še pri pouku, saj se bodo o tej temi učili pri pouku NIT.

 

V drugem delu tehniškega dne pa so izdelali zanimiv  izdelek iz lesa.

TEKMOVANJE V ZNANJU NARAVOSLOVJA – NARAVOSLOVNA KRESNIČKA

Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije

TEKMOVANJE V ZNANJU NARAVOSLOVJA – NARAVOSLOVNA KRESNIČKA

Opis tekmovanja

Tekmovanje Kresnička je tekmovanje v znanju naravoslovja za učence od 1. do 7. razreda osnovne šole.

Na OŠ Litija bomo tekmovanje izvedli za učence 4. in  5. razredov.

Šolsko tekmovanje bo v četrtek, 14. aprila 2022.

Bistven del tekmovanja so eksperimenti, ki jih bodo učenci izvajali pri dodatnem pouku, lahko pa jih izvedejo tudi doma.

Vsaka tekmovalna skupina bo izvedla tri naravoslovne poskuse. Vsebine, iz katerih črpamo, so biološke, kemijske, fizikalne, astronomske, geografske in geološke, po možnosti vsaj v katerem od poskusov povezane tudi medpredmetno. Teme v šolskem letu 2021/22 so IZOHIPSE, SVEČA POD KOZARCEM in GLOBINSKI VID.

Pripomočki, ki jih učenci za izvedbo poskusov potrebujejo, so preprosti. Vsa vprašanja na tekmovanju se nanašajo na opažanja pri opravljanju poskusov iz razpisa in na pojave, ki v teh poskusih nastopajo.

Cilji in namen tekmovanja

  • spodbujanje in popularizacija eksperimentiranja,
  • spopolnjevanje v eksperimentalnem delu,
  • širjenje znanja in poglabljanje že osvojenih znanj tudi nad zahtevnostjo rednega programa na področju naravoslovja za OŠ,
  • primerjanje znanja med učenci na področju naravoslovja,
  • popularizacija naravoslovja,
  • odkrivanje in spodbujanje za naravoslovje nadarjenih učencev,
  • motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja naravoslovja.

Mentorice Kresničke: Anja Pavšek, Polona Gole, Ana Herman in Petra Pavlica