Državno tekmovanje iz biologije

V petek, 16. 4. 2021, je potekalo državno tekmovanje iz znanja biologije za Proteusova priznanja. Udeležilo se ga je dvanajst učencev naše šole. Učenci Barbara Rozina 9.a, Klara Mahkovic Lamovšek 9.a, Sara Medved 9.a, Domen Dobravec 9.a in Zarja Ribič 8.c so osvojili srebrno Proteusovo priznanje.

Čestitamo!

Mentorica

Maja Klopčič

Državno tekmovanje iz kemije

V četrtek, 13. 5. 2021, je potekalo državno tekmovanje iz znanja kemije za Preglova priznanja. Udeležili so se ga štirje učenci naše šole. Učenec Jaka Polesnik iz 8.a je osvojil srebrno Preglovo priznanje.

Čestitamo!

Mentorica

Renata Kralj

Državno tekmovanje iz matematike

V soboto, 15. 5., je potekalo državno tekmovanje iz znanja matematike. Tekmovanja se je udeležilo šest učencev naše šole. Srebrno Vegovo priznanje so osvojili Rok Prijatelj 6.a, David Lokar 6.c in Ema Vidmar 7.b.

Čestitamo!

Mentorji

Robert Buček

Alen Divjak

Angela Marolt

Državno tekmovanje iz znanja fizike

V soboto, 8. 5., je potekalo državno tekmovanje iz znanja fizike. Tekmovanja so se udeležili Jaka Polesnik 8.a, David Marolt 8.b in Jurij Cvikl 9.a. Vsi trije učenci so osvojili srebrno Stefanovo priznanje.

Čestitamo!

Mentor

Robert Buček

Tekmovanje iz znanje fizike za Stefanova priznanja

Tekmovanje poteka na treh ravneh. Učenci tekmujejo za bronasta, srebrna in zlata Stefanova priznanja. 

Cilji tekmovanja so: širjenje znanja in poglabljanje že osvojenih znanj tudi nad zahtevnostjo rednega programa na področju fizike za OŠ, primerjanje znanja med učenci na področju fizike, popularizacija fizike, odkrivanje in spodbujanje za fiziko nadarjenih učencev, spopolnjevanje v eksperimentalnem delu, motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja fizike, spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij.

Učenci in učenke iz osnovnih šol tekmujejo v naslednjih skupinah:

  • 8. razred 
  • 9. razred.

Datumi tekmovanj v šolskem letu 2020/21 so:

  • šolsko tekmovanje 2. februar 2022
  • regijsko tekmovanje 14. april 2022
  • državno tekmovanje 21. maj 2022

Priprave bodo potekale intenzivno od decembra do maja ob različnih dnevih ( sprotni dogovori).

Učenci se na tekmovanju poleg računskih nalog srečajo tudi z eksperimentalnimi nalogami. Za najuspešnejše tekmovalce na državnem tekmovanju je organizirana poletna šola, kjer lahko učenci v prijetnem vzdušju s sovrstniki spoznavajo dodatne fizikalne vsebine.

Mentor: Robert Buček