Z Erasmus+ projektom Popotovanje v znanje na Hrvaško

 

V času od 20. 3. do 26. 3. 2022 sva se učiteljici OŠ Litija udeležili sedem dnevnega izobraževanja v Zagrebu v okviru organizacije Prićalica v okviru Erasmus+ projekta  Potovanje v znanje. Predavateljici sta bili Petra Šelebaj in Ivana Gruban.

 

 

Na izobraževanju sva spoznali in pridobili praktične ideje za 4C tehnike; creativity (ustvarjanje), critical thinking (kritično mišljenje), collaboration (sodelovanje), communication (komunikacija). Razširili sva tudi razumevanje Montessori teorije in obrnjenega učenja (Flipped Learning). Predstavljena so nam bila tudi nekatera gradiva in praktične ideje.

 

 

Z mednarodno skupino, sestavljeno iz odličnih učiteljev iz Portugalske, Španije, Romunije in Hrvaške, sva urili znanje angleščine in hrvaščine, krepili sodelovanje in izmenjevali primere dobrih praks ter pedagoških pristopov za učence s posebnimi potrebami. Ugotovili sva, da imamo učitelji več skupnih kot različnih pogledov na poučevanje, kar nas je zbližalo in nam omogočilo, da smo pričeli razvijati nadaljnje projektne ideje. Kakovostno izobraževanje nama je dalo novega zaleta za razvijanje dodatnih idej pri pouku.
                                     Mojca Ž. Perić in Renata Dimnik