Skoči na glavno vsebino

V sredo 13. 4. 2022 so imeli učenci 4. razredov tehniški dan z naslovom Ekologija. Obiskali so Centralno čistilno napravo Litija in Šmartno pri Litiji, ki stoji na vzhodnem delu Litijskega polja nad sotočjem reke Save in reke Reke. Ogledali so si delovanje mehanske biološke čistilne naprave, sprejem odpadnih voda, strojno zgoščevanje in odvoz odpadnih snovi. Delavci KSP Litija so učence zelo prijazno sprejeli, jih popeljali na voden ogled in jim na preprost način razložili delovanje čistilne naprave. Na koncu so jih pogostili s sladkimi dobrotami in sokom. Z ogledom na terenu so bili učenci zadovoljni, svoje znanje pa so nadgradili še pri pouku.

 

Dostopnost