Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši učencev od šestega do devetega razreda OŠ Litija,

S ponedeljkom, 19. 3.2020 bo v vzgojno-izobraževalnih zavodih na podlagi odloka Vlade RS in okrožnice Ministrstva za šolstvo, znanost in šport št: 6030-1/2020/77 ponovno uvedeno izobraževanje na daljavo za učence 6. do 9. razreda. Vsi ostali učenci se izobražujejo v šoli v okvirih kot do sedaj.

Pouk bo za učence predmetne stopnje potekal na daljavo v okviru spletnih učilnic dostopnih na spletni strani OŠ Litija. Učenci so se v zadnjih tednih pripravljali na možnost uvedbe dela na daljavo in so vsi osvojili osnovno znanje uporabe spletnih učilnic ter potrebnih spletnih orodij za tak način dela. Preverili smo tudi opremljenost učencev s potrebno IKT tehnologijo in ugotovili, da imajo vsi učenci primerno opremo za delo. Morebitnim izjemam bomo tako kot v pomladanskem delu na daljavo poskusili zagotovit opremo v šoli. Delo v spletnih učilnicah bo potekalo po urniku za posamezen predmet in prisotnost pri posameznih urah in predmetih se bo evidentirala. Učenci so seznanjeni z dogovorjenim načinom dela in prepričan sem, da bodo odgovorno pristopili do svojih obveznosti.

O nadaljnjem poteku vzgojno-izobraževalne dejavnosti po preteku oz. spremembi odloka vas bomo obvestili po prejemu uradne okrožnice MIZŠ.

Še nekaj priporočil za izvedbo izobraževanja od doma si preberite na https://www.arnes.si/priporocila-za-izvedbo-izobrazevanja-od-doma/ .

Lep pozdrav.

Peter Strle, ravnatelj

Dostopnost