Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši in vsi, ki vstopate v prostore vrtca!

Zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 je bil sprejet Odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 132/21), s katerim so se določili začasni pogoji za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju in način preverjanja njihovega izpolnjevanja.

Odlok določa, da morajo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT) poleg vseh oseb, ki opravljajo delo v vrtcih, izpolnjevati tudi vse druge osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let.

Sprejeta je bila tudi dopolnitev odloka, ki določa izjeme, in sicer za starše ter druge osebe, ki otroka le pripeljejo ali odpeljejo iz vrtca, saj to traja kratek čas. V teh primerih pogoj PCT ne velja.

Za vse druge prihode staršev v vrtec (npr. ob uvajanju otroka – novinca v vrtec, na pogovorne urice in roditeljske sestanke) pa velja vselej tudi pogoj PCT.

Za vse pa je obvezno nošenje zaščitne maske in upoštevanje vseh drugih preventivnih ukrepov kot je razkuževanje rok, ohranjanje varnostne razdalje.

Za razumevanje se vam zahvaljujem in vam želim uspešen začetek vrtčevskega leta.

Peter Strle, ravnatelj

Datum: 24. avgust 2021

Dostopnost