Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši,

kot je že napovedano, se v ponedeljek, 1. 6. 2020, vračajo v šole tudi četrtošolci in petošolci. Prvi teden bo predvsem namenjen uvajanju in prilagajanju na način dela, ki upošteva vsa higienska priporočila.

Vsi učenci na matični šoli (prva triada., 4., 5. in 9. razred) so v matičnih učilnicah. Razredi se ne delijo. Pouk razredni in predmetni učitelji izvajajo po urniku. Kabinetnega pouka ni. Razredi se ne združujejo, razen kjer je neizogibno (jutranje varstvo, podaljšano bivanje).

Pomembno je, da ste seznanjeni z naslednjimi informacijami:

  • Učenci prve triade vstopajo skozi vhod 1. triade. Učenci 4., 5. in razreda vstopajo skozi vhod druge in tretje triade posamično (v razdalji najmanj 1,5 m). Starši v šolo ne vstopajo.
  • Učenci si ob vstopu v šolo razkužijo roke, preobujejo se v garderobi, v učilnici odložijo svoje stvari ob stol in mizo, ki jim je dodeljena. Za učence 9. razreda je maska priporočena in sicer od vstopa v šolo in po šolskih hodnikih, ob odhodu na stranišče ter odhajanju iz šole.
  • Na prevozu je maska še vedno obvezna. V učilnici jim maske ni potrebno imeti.
  • Starši so dolžni na prvi dan ponovnega vstopa v šolo posredovati podpisano izjavo o zdravstvenem stanju otroka. Izjavo lahko prinesejo učenci s seboj v šolo, lahko pa jo oddajo razredniku elektronsko že pred prihodom v šolo.
  • Učenci gredo na kosilo v skladu s priporočili NIJZ (razdalja pri premikanju učencev, razdalja pri čakanju v vrsti, umivanje rok).
  • Pouk od 1. 6. poteka po urniku. in 2. 6. 2020 imajo vsi učenci največ 5 šolskih ur.
  • Učenci se ves čas pouka nahajajo v istih – matičnih učilnicah.
  • Podaljšano bivanje je od ponedeljka dalje spet redno organizirano, kot je veljalo pred uvedbo izrednih razmer, razen odhajanja iz OPB, ki je še do nadaljnjega ob 16. uri.
  • Prevozi so in 2. 6. 2020 organizirani po posebnem razporedu o katerem razredniki obvestijo starše vozačev. Prevozi zjutraj v šolo so po običajnem voznem redu (kot je veljal pred izrednimi razmerami). Prevozi domov pa so ob 12. 40 do 12.45 izpred šole.
  • Ker se omejitve pri izvajanju prevozov še niso spremenile morajo imeti vsi učenci vozači med šolskim prevozom na sebi zaščitno masko. Zanjo poskrbijo starši.

Veselimo se srečanja z učenci in vas lepo pozdravljamo.

Ravnatelj, Peter Strle

Dostopnost